Konnapilgul mööda Emajõge II

Toetaja:
                   

Projekti kestvus: jaanuar-november 2010 (II etapp)

Projektijuht: Katrin Saart, katrin@ctc.ee

Projekti kokkuvõte:
Peipsi Koostöö Keskus andis 2007. a. välja Emajõega piirnevaid kaitsealasid tutvustava raamatu "Linnulennul mööda Emajõge" ning samanimelise õppeprogrammi CDl koolidele. Kasutajate positiivse tagasiside põhajal selgus vajadus sarnaste interaktiivsete õppematerjalide järele.  Nii alustasimegi 2008. aastal eeltöödega uue õppeprogrammi "Konnapilgul mööda Emajõge" ideestiku loomiseks ning materjalide kogumiseks.

"Konnapilgul mööda Emajõge" saab olema õppeprogramm, mis tutvustab Emajõe vee- ja luhaelustikku, sisaldades fotosid, tekste, põnevaid fakte ning ülesandeid õpilastele. Programm valmib koostöös Arne Aderi ja Urmas Tartesega ning abiks on ka Riikliku Looduskaitsekeskuse spetsialistid Alam-Pedja ja Emajõe-Suursoo kaitsealadel.

Kui teoses „Linnulennul mööda Emajõge” kasutati ülesehituses ruumilist võtit (põnevamad looduspaigad Emajõel), siis käesolevat programmi saab koos hoidma ajaline telg, kus aastaring on jaotatud osadeks Emajõega seotud kergesti eristuvate fenoloogiliste nähtuste järgi. “Konnapilgul mööda Emajõge” püüab näidata üht olulist võimalust kodukandi loodusega teretuttavaks saamisel – oskust märgata suure kõrval ka pisikest. Seepärast saab loodav teos sisaldama rikkalikult makrovõtteid. Samuti tahame üldplaanides kasutada tavapäratuid vaatenurki, näiteks maastikkuvõtted konna silmade kõrguselt.

Valmiv programm on mõeldud kasutamiseks täiendava õppematerjalina nii koolides kui looduskoolides, mis aitab õpetajatel anda hea ülevaate Emajõe põnevast vee- ja luhaelustikust ning tekitada õpilastes huvi nii Emajõe kui looduse vastu üldisemalt ning muuta nende suhtumist loodusesse hoolivamaks.