© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi Koostöö Keskus

Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mille eesmärk on Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengu teadmistepõhine toetamine. 


PÄEVAKORRAL

Valminud on UUED ÕPPEPROGRAMMID - teemadeks maheviljelus ning ökosüsteemi teenused. Uuri ka meie muude keskkonnahariduslike õppeprogrammide ja vahendite laenutuse kohta

Kliimamuutuste ja põllumajandustootmise teemaline õppepäev Alatskivil  19.01.2016