© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi Koostöö Keskus

Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mille eesmärk on Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengu teadmistepõhine toetamine. 


PÄEVAKORRAL
November on säästva arengu ja kliimameetmete kuu. Loe lähemalt Peipsi Koostöö Keskuse teavitustegevustest maailmaharidusprojekti SAME World raames. 
Ökosüsteemiteenuste projekti lõppkonverents Tartus,
24.11.2015


Õpetajad Lotte mängu mängimas