© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi Koostöö Keskus

Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mille eesmärk on Peipsi järve piirkonna ja Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengu teadmistepõhine toetamine. 


PÄEVAKORRAL


Kogume ANNETUSI, et korraldada üks tore väljasõit Peipsimaa väiksemate rahaliste võimalustega peredele 13.veebruaril 2016. Aita kinkida neile peredele üks tore väljasõit. Rohkem infot siit.


Valminud on UUED ÕPPEPROGRAMMID kooliõpilastele, teemadeks maheviljelus ning ökosüsteemi teenused. Lisaks pakume endiselt õppeprogramme Peipsi äärde ja Peipsi ääres ja ka mujal - uuri propgramme siit. Õppeprogrammide läbiviimiseks pakub koolidele toetust KIK, tähtaeg on 17.veebruar.

Kliimamuutuste ja põllumajandustootmise teemaline õppepäev Alatskivil  19.01.2016