Uudised

EPICAH projekti partnerite kokkusaamine Satu Mares Rumeenias 2019 arutab projektis osalevate riikide tegevusplaanide üle, kuidas toetada piiriülest koostööd loodus- ja kultuuripärandi kaitse alast koostööd.

Peipsi Koostöö Keskus on üks kaheksast EPICAH projekti partnerist, kes 24.-25. septembril 2019 osaleb Satu Mares Rumeenias projekti partnerite kohtumisel.Partnerid arutavad Eestis 2019. aasta juun...

20. September

Peipsi ümarlaud

Täna toimus  president Kersti Kaljulaidi üleskutsel Peipsi teemaline ümarlaud Mehikoormas, kus osalesid Räpina valla esindajad, ...

16. September

GreenMind: aitab kaasa rohelise mõtteviisi kujunemisele

GreenMind: "Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area" aitab kaasa piirkonna elanike rohelise mõtteviisi suurendamisele, keskkonnasäästlike, energiatõhusate ja atraktiivse...

04. September

MAMYFU: Making my future - kuidas noori kaasata tulevikukogukonda?

2019. aasta augustis algas uus rahvusvaheline Kesk-Läänemere programmi projekt, mis aitab kaasa „riskantsetes“ kogukondades ja piirkondades elavate noorte elujõulisuse suurendamisele läbi nende v...

28. August

Rootsi, Soome, Eesti ja Läti arutavad järveturismi teenuste ühisturunduse üle 22.-23. augustil Alatskivil

22.-23. augustil toimub Alatskivil Lakesperience projekti partnerite arutelu järveturismi teenuste ühisturunduse üle. Kokkusaamine toob kokku seitse projekti partnerit, kes tugevdavad ettevõtlus...

22. August

Rahvusvaheline suvekool tutvustab Räpina ja Petseri kooliõpilasele Peipsi-Pihkva järve kultuuri- ja looduspärandit

19.-22. augustini 2019 toimub Eesti ja Vene koolinoortele Peipsi-Pihkva järve piirkonda tutvustav suvekool Räpinas. Ettevõtmine saab teoks Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekti “CuNaHe:...

16. August