© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi Koostöö Keskus


Peipsi Koostöö Keskus on mittetulunduslik valitsusväline kodanikeühendus, mis aitab kaasa nii Peipsi järve piirkonna kui Euroopa  piirialade tasakaalustatud arengule.

1993. a. lõpus asutatud organisatsioon alustas aktiivset tegevust 1994. aastal, kuid kandis siis nime Peipsi Järve Projekt. Aastast 2000 on ühendusel uus nimi - Peipsi Koostöö Keskus.


Asutamise hetkel oli meie põhieesmärgiks keskkonnaprobleemide lahendamine Eesti-Vene piirialal, põhiliselt Peipsi järvel. Keskkonnaprojekte ellu viies sai peagi selgeks, et hiljutised sotsiaalsed ja poliitilised muudatused on suuresti mõjutanud piirkonna inimeste eluolu. Erinevaid keeli kõnelev ning multikultuurne elanikkond võitles suurte raskustega, et leida viise, kuidas uues sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises keskkonnas toime tulla.


Võttes arvesse suurt lünka regiooni sotsiaalses arengus ning vajadust kohaliku arengu projektide järele, laiendasime MTÜ esialgset tegevusvaldkonda ning käivitasime projekte, mille eesmärgiks oli aidata kohalikel inimestel saada uusi oskusi ja teadmisi, et muutunud olukorras edukalt toime tulla.


Järkjärgult muutus kitsa tegevusvaldkonnaga ühing laialdaste funktsioonidega MTÜks, mille erinevad programmid on suunatud tervele Peipsi järve valgalale. Väikesest rohujuuretasandi ühingust sai regionaalselt ja rahvusvaheliselt tegutsev organisatsioon, mille kontor asub  Tartus. Projekte viime ellu nii erinevates Peipsiäärsetes ja -lähedastes omavalitsustes kui ka teisel pool Peipsi järve, Venemaa territooriumil. Arengukoostöö raames toetame säästvat arengut ka Naabruspoliitika riikides.


Organisatsiooni kolm strateegilist arengusuunda on: 

  • Kogukonna arengu toetamine
  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
  • Piiriülene- ja arengukoostöö

Meie unistuste Peipsil on kalapaadid, lõbusõidulaevad ja purjejahid. Peipsi kanti läbivad turistide teed, kallastel on mugavaid puhkamisvõimalusi külalistele, kohalikud inimesed saavad tööd ja teenistust erinevates väikeettevõtetes. Peipsi järv ise on kalarikas ja puhas. On loodud harmooniline tasakaal iidsete kultuuritraditsioonide ja kaasaegse elu vajaduste vahel ning hea koostöö ja partnerlussuhted Peipsi järve valgala erinevate riikide ja inimeste vahel.


Selle visiooni saavutamiseks on meil käsil palju ettevõtmisi ning käivitatud erinevaid projekte, mille kohta saate põhjalikumalt lugeda koduleheküljelt.


  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: