© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

InimesedMargit Säre
 

Projektijuht (piiriülene- ja arengukoostöö) / MTÜ juhatuse liige

margit.sare@gmail.com, tel: 50 88 409

Margit tegeleb piiriülese- ja arengukoostöö projektidega. Hetkel on tema juhtida maailmaharidusprojekti Same World, samuti koostööprojektid Venemaaga ning Tadžikistaniga. Margit on lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö eriala, Strasburgi Robert Schumani ülikooli magistriõpingud vähemuste õiguste erialal ning Bologna ülikooli magistrantuuri Euroopa Liidu integratsiooni ja poliitika erialal.


Eeva Kirsipuu-Vadi

Projektijuht (keskkonnaharidus) / MTÜ juhatuse liige

eeva.vadi@gmail.com, tel. 52 13881

Eeva on juhtinud keskkonnateadlikkuse tõstmise alaseid projekte, hetkel aitab ta kaasa Same World projekti elluviimisele. Eeva on korraldanud keskkonnahariduselikke noortelaagreid ja konverentse, seminare, samuti viib ta läbi õppepäevi. Erialalt on Eeva kasvatusteadlane, lisaks lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnakorralduse ja planeerimise eriala.Aija Kosk

Projektijuht / MTÜ liige

aija.kosk@gmail.com, tel: 5103353


Aija on keskkonnahariduse, ökosüsteemiteenuste, jäätmemajanduse ning hangete spetsialist.

Hetkel on Aija nõukoja liige "SAME World" projektis, aidates kaasa ka sama projekti koolituskursuse ettevalistusele. Aija oli 2016.a. kevadel lõppenud projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" juht. Peale selle on Aija Tallinna Ülikoolis keskkonnaökonoomika ja keskkonnapoliitika lektor.Katrin Saart 

Projektijuht (keskkonnaharidus) / MTÜ liige

katrin.saart@gmail.com, tel: 56 955 985

Katrin tegeleb Peipsi Koostöö Keskuses keskkonnapäevade läbiviimise ja  teiste kooliõpilastele suunatud projektidega ning viib ka ise läbi õppepäevi. Katrin on lõpetanud Tartu Ülikoolis geograafia eriala, omandanud õpetaja kvalifikatsiooni ja töötanud varem ka õpetajana. Lisaks  töötab Katrin Sihtasutuses Eesti Teadusagentuur teaduse populariseerimise osakonnas.Sirje Tamm
Raamatupidaja / MTÜ liige
Tel: 51 52 835
sirje.tamm.001@gmail.com

Sirje ülesandeks on asutuse raamatupidamise korraldamine, lisaks aitab ta koostada projektide aruandeid, nõustab projektijuhte eelarvete ja lepingute koostamisel. Lisaks korraldab Sirje keskuse teenuste pakkumist ja arendust.Eleri Seer

MTÜ liige, ekspert

eleri.seer@gmail.com, tel: 55 555 109

Eleri töötab Peipsi Koostöö Keskuses osalise tööajaga - ta on üks meie ökosüsteemiteenuste valdkonna ekspertidest, ning viib läbi kai looduhariduse õppepäevi.

Varasemalt on  Eleri viinud ellu erinevaid keskkonnavaldkonna projekte, näiteks  ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise valdkonnas. Eleri on omandanud Eesti Maaülikoolis loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal magistrikraadi.


Jaana Reinek
Jaana on seotud meie mime Kodanike Euroopa ja idapartnrlusriikide koostöö projektiga.


Anastasiya Astapova

Anastasiya on seotud Erasmus+ ja Friendly Cities projektiga, olles  vähemuste / pagulaste valdkonna ekspert. Ta on Valgevene päritolu ning põhikohaga töötab ülikoolis folkloristika teadurina. 


  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: