Seminaril Armeenias tutvustatakse uut õppematerjali ning Eesti keskkonnahariduslikke tegevusi

18. March

19.-20.märtsil Jerevanis toimuval seminaril on peamiseks teemaks uue õppematerjali "One Planet Lifestyle" tutvustamine loodusainete õpetajatele.

Koolitundides kasutamiseks mõeldud kogumik sisaldab endas kümmet teemat, sh näiteks säästev transport, jätkusuutlikud materjalid, toit ning põllumajandus, elurikkus, kultuur. Lisaks teemat avavatele ning probleeme kirjeldavatele materjalidele on kogumikus erinevad ülesanded (viktoriinid, küsimustikud jms) ning mängud.
Õppematerjal on heaks kiidetud Armeenia haridusministeeriumi poolt.

Seminaril osalejad saavad ülevaate Eesti keskkonnahariduse süsteemist ning lähemalt tutvustatakse mõningaid Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi, sh õppeprogramme. Õpetajad saavad endale ideid õuesõppe metoodikate, sh keskkonnamängude kohta.

Seminar toimub Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatava projekti "Armeenia keskkonnahariduse arendamine loodusliku mitmekesisuse säilitamise heaks" toel. Projekti viivad ellu Armenian Women for Health and Healthy Environment ja Peipsi Koostöö Keskus.

Lisainfo: Margit Säre, projektijuht, margit@ctc.ee
Eeva Kirsipuu, keskkonnahariduse ekspert, eeva@ctc.ee

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020