ECOLITi projekti viimane kohtumine; 16. veebruar Berliinis. 

18. February


ECOLITi projekti viimane kohtumine toimus 16. veebruaril Berliinis. Kohtumise eesmärk oli teha kokkuvõte 1,5 aasta jooksul tehtud tööst majandusliku kirjaoskuse õpetamise loovate metoodikate väljatöötamisel.
Kohtumise käigus käsitleti muutusi tuleviku töö iseloomu ja tööjõuturu vajaduste osas; tehti ülevaade õppesessioonidel katsetatud loomingulistest, majandusliku kirjaoskuse õpetamise metoodikatest; arutati projekti kodulehe täiendamise ja levitamise võimaluste üle; ning koondati ideid jätkuprojekti vajaduse ja teemade osas.

Projekti rahastas: ERASMUS+ programm KA2 – Strateegiline koostöö täiskasvanuhariduses. Koostöö innovatsiooni ja heade praktikate vahetamiseks.
Loe lisa:http://ecolit.weltgewandt-ev.de/en/economic-literacy/