Keeleõppe- ja looduslaager

Projekti nimi: Praktiline eesti keel Peipsi järve valgala muukeelsetel noortele

Toetajad: Mitte-eestlaste Integratsiooni SA

Kestus: november 2006 – jaanuar 2007

Projektijuht: Silja Koovit

Eesmärk:

Arendada muukeelsete Peipsi piirkonna kooliealiste noorte praktilise eesti keele oskust keelelaagri abil, arendada kultuurilist koostööd Eestis elavate eestlastest ja mitte-eestlastest noorte vahel.

Sihtrühm: Peipsi valgala vene ja eesti keelse õppekeelega koolide 6 ja 7 klassi õpilased vanuses 12- 14 aastat, kokku 30 õpilast.

Tegevused: projekti raames viiakse läbi keeleõppe laager talvisel koolivaheajal. Laagri raames läbiviidavad tegevused jagunevad kolmeks: 

1) Keskkonnaõpe (suhtlustreeningud, loodusõpe Metsamoori perepagis ja Meenikunno rabas)
2) Eesti ajaloo ja kultuuriga tutvumine, silmaringi laiendamine (ekskursioonid ajaloo- ja kultuuritausta tundmaõppimiseks, muuseumide külastused - Setu Talumuuseum, Värska kirik, viktoriinid ja mängud, mis kinnistavad õpitut ja nähtut)
3) Seikluskoolitus (õpitakse meeskonnas hakkama saama, teineteist abistama ning ühiselt ühe eesmärgi nimelt töötama - orienteerumismäng)