ПРОГРАММЫ

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ÕPPEPÄEVAD KOOLIDELE


LOODUSÕPPEVAHENDITE LAENUTUS, ÕPPEMATERJALIDE ja EKSPOSITSIOONIDE KOOSTAMINE

Kontakt: Katrin Saart, katrin.saart@gmail.com

PROJEKTI ETTEVALMISTUS, KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE

Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.ee 


UURINGUD JA ANALÜÜSID

Ökoloogilis-majanduslikud ja sotsiaal-majanduslikud analüüsid: 
1) Ökoloogilis-majandusliku analüüsi käigus tehakse sotsiaalmajanduslik analüüs kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kahju ja kasu kohta (võimalusel tulu-kulu analüüsina).
2) Sotsiaalmajandusliku analüüsi tulemusi võrreldakse veeseadusest tulenevate keskkonnaeesmärkidega ning tehakse ettepanekud kavandatava tegevuse ökoloogilis-majandusliku rakendatavuse kohta. 

Analüüside ja uuringute läbiviimist (piirialade- ja regionaaluuringud, kalandusuuringud jms, läbiviidud uuringuid saate vaadata siit).

Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.ee

KOOLITUSTE JA SEMINARIDE, ÜRITUSTE KORRALDAMINE

Pakume eri projektijuhtimisalaseid koolitusi. Lisaks valmis koolitusprogrammidele koostame ja viime läbi koolitusi ka vastavalt tellija vajadustele:

Pakume tuge piiriülest koostööd käsitlevate koolituste, konverentside, konverentsijärgsete õppereiside piirialadele korraldamisel:

Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.ee

2014 ПРОГРАММЫ

Пресноводные рыбы Эстонии vene keeles

2010 ПРОГРАММЫ

2007 ПРОГРАММЫ

Peipsi CTC:

Gauja National Park:Развитие услуг было поддержано

Image: /photos/KUSK_logo_jpg.jpg?88346