Tartumaa õpilaste õppereis Pärnumaale

19. September

Eesmärgiks oli näha ja kogeda praktiliselt erinevaid elukooslusi läbi mitteformaalse õppimise vabas õhus. Ranniku ja Läänemere õppeprogrammid toimusid Kabli õpperajal, lisaks nägime tööd Kabli linnujaamas ja õppisime linde. Tolkuse rabas toimus õppeprogramm erinevatest pinnavormidest (nii rannaluited kui raba pinnamood) ja sealsest elustikust. Sellel päeval juhendas meid Pärnu Keskkonnaameti loodushariduse spetsialist Merike Palginõmm. Järgmise päeva olime Kihnu saarel, kus lisaks looduse eripärale tutvustati meile sealset kultuuriväärtusi ja traditsioone. Kolmandal päeval käisime ka Lavassaares Eesti Muuseumraudteel ja Tori hobusekasvatuses.  Õppereisi tellis Tartu Maavalitsus ja rahastas KIK.