Peipsi Koostöö Keskus Elavate Järvede konverentsil Mehhikos

02. March

18-25. märtsini toimub Mehhikos, Chapala järve ääres Living Lakes 13. konverents, mis sedapuhku keskendub järvede majandamisele ("Lake Management - Challenges in a Changing World").


Elavate Järvede konverentsil jagavad 29 partnerjärve esindava organisatsiooni ning teiste keskkonnakaitsega tegelevate asutuste esindajat  kogemusi järvede ja märgalade säästlikust majandamisest ning Ramsari konventsiooni (rahvusvaheline looduskaitselepe märgalade kohta) rakendamisest. Lisaks konverentsile toimub iga-aastane Elavate Järvede võrgustiku üldkoosolek ja koostööpartnerite kohtumine, kus muuhulgas räägitakse ka võrgustiku lähiaastate tegevusplaanidest.  Peipsi järve piirkonda esindab konverentsil ja üldkoosolekul Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre, kes teeb ettekande Peipsi järve veemajanduse olukorrast ning valdkonna koostööst nii Eesti kui ka Vene partneritega.  Elavate Järvede (Living Lakes) koostöövõrgustik toetab vabatahtlikku rahvusvahelist koostööd organisatsioonide vahel, mis viivad ellu projekte järvede, märgalade ja nende kogukondade heaks. Peipsi ja Võrtsjärv on võrgustiku ametlikud ühisliikmed alates 2003. aastast.   Margt Säre osalemist Elavate Järve konverentsil toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (www.kysk.ee) ning Global Nature Fund.  Lisateave: Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht, margit@ctc.ee, Tel 5088409  

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020