Moldova ja Ukraina kasutavad piiriülese veemajanduse ja avalikkuse kaasamise edendamiseks Eesti kogemust

09. March

Peipsi Koostöö Keskus on käivitanud uue arengukoostöö projekti integreeritud piiriülese veemajanduse ning avalikkuse kaasamise edendamiseks Dnestri piirkonnas, Moldovas ja Ukrainas.


9.-10. märtsil viibib keskuse vanemekspert Gulnara Roll Chisinaus, Moldovas, et esineda seminaril, kus arutatakse Dnestri jõe piiriülese veemajanduskava koostamist. Seminari aitab kohapeal korraldada MTÜ ECO Tiras (International Environmental Association of River Keepers).   Antud Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö büroo poolt toetatav projekt keskendub EL veeraamdirektiivi tutvustamisele, integreeritud piirülese veehaldamise ning avalikkuse kaasamise edendamisele Dnestri jõe piirkonnas Moldovas ja Ukrainas. Projekti raames toimub veel Moldova ja Ukraina MTÜde ja veespetsialistide õppevisiit Eestisse ning osavõtt rahvusvahelisest konverentsist integreeritud piiriülesest veemajandusest EL uutes liikmesriikides ning EL naaberriikides, mis toimub Tartus.   Dnestr, mille pikkus on 1380 km ja mis saab alguse Ukraina Karpaatidest, voolab läbi Moldova ning jõuab tagasi Ukrainasse Musta mere läheduses. Rohkem kui 7 miljonit inimest kasutab selle jõe vett. Dnestr seisab praegu silmitsi mitmete keskkonna-alaste probleemidega – nii saaste kui veevoolu režiimist tingitud mõjudega. 
Lisainfo Margit Säre margit@ctc.ee 

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020