KUTSE seminarile "Eesti märgalad 2014" 6. veebruaril Tartus

22. January

Eesti Märgalade Ühing koos sõpradega kutsub osalema rahvusvahelise märgalade päeva puhul korraldataval seminaril Tartu Loodusmajas. Kuna käesoleval aastal on rahvusvahelise märgalade päeva teemaks "Märgalad ja põllumajandus", siis räägitakse seminaril põhjalikumalt põllumajanduse ning märgalade seosest Eesti kontekstis. Muuhulgas käsitletakse märgalade kui väärtuslike ökosüsteemide taastamist ja loomist - Eestis järjest laienevat tegevust, millega saab näiteks vähendada põllumajanduse negatiivset mõju Läänemerele. Samuti tutvustatakse uuemaid märgaladega seotud loodushariduse projekte ning töövahendeid. Välja kuulutatakse ka Alam-Pedja looduskaitseala 20. aastapäev ning sellega seotud ürituste kava.
Esinejate hulgas on nii riigiametnikke, teadlasi kui ka lihtsalt märgalade sõpru, ettekannetest ja töötubades osaleja peaks saama mitmekülgse ülevaate praegu ja lähitulevikus Eesti märgaladel toimuvast.


Seminari täpsem päevakava ja registreerumisvorm on kättesaadav SIIN

Registreerumine seminarile on avatud kuni 3. veebruarini või kuni osalejate piirarvu (100) täitumiseni.

Märgalade seminari korraldavad Eesti Märgalade Ühing, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning Peipsi Koostöö Keskus.
Lisainfo: Marko Kohv, marko.kohv@gmail.com, 56663752


Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020