KUTSE: Muuseumide koolitus 26. oktoobril Tartus

12. October

Peipsi Koostöö Keskus kutsub Teid koolitusele 26.oktoobril 2009 Eesti Rahva Muuseumi Näitusemaja loengusaalis (ERMi näitusemaja, J. Kuperjanovi 9, Tartu).  Koolitus hõlmab kogumispoliitika teemasid ja MUIS-i.

Koolitusele palun registreerida karin@ctc.ee  või telefonil 7 302 302 (Peipsi Koostöö Keskus) hiljemalt 20.-ks oktoobriks.


Koolituspäeva kava:

10.30 – 11.00  Hommikukohv
11.00 – 11.30  Muuseumide Infosüsteemist  MUIS - Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum)
11.30 – 12.30  MUIS -  olevik ja  tulevik  -  Külli Lupkin ( ERM)
12.30 – 13.00  Lõuna
13.00 – 13.30  Kultuuripärandi säilitamisest muuseumides - Kurmo Konsa  (TÜ)
13.30 – 14.00  Kokkuvõtete tegemine, tagasisidelehe täitmine
14.00 –  Tutvumine säilitustingimustega ERMi näitusemajas ja näitusega „Lauluemade jälg. Soomlased setosid jäädvustamas“


Orienteeruv lõpp kel 16.00.
Koolitus toimub projekti „Kogukonna toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve piirkonnas“ raames. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020