KUTSE: Konkurss osalemiseks rahvusvahelises lastelaagris Soomaal

30. April

Keskkonnaamet kuulutab koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Kemeri ja Koiva rahvuspargiga välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse laste looduslaagrisse. Looduslaager toimub 9.-11. juunil 2010 Soomaa rahvuspargis ning sinna on oodatud osalema 10 õpilast Eestist ja 12 Lätist.

Laagri eesmärgiks on tutvustada kaunist Eestimaa loodust ja rahvuslikke traditsioone, propageerida loodussõbralikku ja säästlikku eluviisi ning arendada koostööd naabrite vahel.

Kavas on tutvuda rahvuspargi loodusega vee ja maa peal, teha loodusvaatlusi, meisterdada, mängida seiklus- ja laulumänge jms, seejuures toimub suurem osa tegevusi õues. Laager on osalejatele tasuta. Korraldatud on transport maakonnakeskustest laagripaika ja tagasi, majutus ning toitlustus kolm korda päevas.

Osalemistingimused:
  • Konkursil on oodatud osalema 12-15-aastased noored, kes õpivad Tartu, Põlva, Valga ja Võru linna/maakonna koolides.
  • Konkursile tuleb esitada põhjenduskiri "Miks ma soovin tulla looduslaagrisse?", mille pikkus on kuni 1 A4 lehekülg. Kirjale lisada järgmised kontaktandmed: osaleja ja tema vanema või hooldaja nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress.
  • Laagrisse soovijad peavad oskama suhtlustasandil inglise keelt, et oleks võimalik osaleda rühmatöödes ja suhelda laagrikaaslastega.
  • Põhjenduskiri saata hiljemalt 12. maiks aadressile margit.turb@keskkonnaamet.ee või posti teel: Keskkonnaameti Otepää kontor, Kolga tee 28, 67405 Otepää. Teemareale/ümbrikule kirjutada märksõna "Soomaa looduslaager". Komisjon valib välja parimad tööd ja teavitab nende autoreid laagris osalemisest.

Konkurss toimub Eesti-Läti koostööprojekti "Tagasi loodusesse" raames, mida toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel. 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020