EELTEADE: 15.-16. juuni - Rahvusvaheline seminar

18. May


Seminari eesmärgiks on kaardistada Läänemere idakaldal algatatud kõrgharidusealased piiriülese koostöö ettevõtmised. Osalevad teadus- ja kõrgharidusasutused ning piiriülese koostöö huvigrupid Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Venemaalt. Seminari töökeel on inglise keel.


Seminar on Balti euroregioonide võrgustiku ja Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsiooni ühisüritus, mida korraldavad Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituut, Peipsi Koostöö Keskus, Põhjamaade Ministrite Nõukogu (kontorid Eestis, Leedus ja Venemaal) ning Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsioon. Seminari läbiviimist toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.


Lisateave ja registreerimine seminari kodulehel.
Registreerimisvormi saatmise tähtaeg on 15. mai 2009.


Korraldajate nimel,
Gulnara Roll, Tartu Ülikool, Peipsi Koostöö Keskus, gulnara.roll@ut.ee
Karin Kruusmaa, Peipsi Koostöö Keskus, karin@ctc.ee