Konverents piriiülese Dnestri jõe haldamisest, Chisinaus, Moldovas, 20-21 septembril

16. September

Konverents leiab aset Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projekti "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas" ühe tegevusena.

Rahvusvahelise konverentsi "Piiriülese Dnestri jõe haldamine uue koostöölepingu kohaselt"  eesmärgiks on analüüsida praegust Dnestri jõe keskkonnaseisundit, selgitada välja  prioriteetsed meetmed ning konverentsi teine päev keskendub valitusväliste organisatsioonide rollile piiriüleses keskkonnakoostöös. Dnestri jõe piiriülese haldamise leping  (Treaty between government of the republic of Moldova and the Cabinet of Ministers of Ukraine on cooperation on conservation and sustainable development of the Dniester river basin) kirjutati Moldova ja Ukraina valitsuste vahel alla novembris 2012 pärast pikki läbirääkimisi rahvusvaheliste organisatsioonide ja projektide toel.


Konvernetsi korraldab Peipsi Koostöö Keskuse pikaajaline partner Moldovas -  "Eco - TIRAS". 


Loe lähemalt projektist "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas".


Peipsi Koostöö Keskust esindab Dnestri Foorumil projektijuht Margit Säre.


Lisainfo: margit @ ctc.ee


Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020