Suur sügissaak Pihkvas - lõppemas on tulemuslik keskkonnahariduslik koostööprojekt

11. September

Täna, 11.septembril, algab Pihkvas kahepäevane Eesti, Läti ja Venemaa loodushariduse spetsialistide seminar. Arutatakse keskkonnahariduse hetkeseisu ja tulevikuperspektiive ning tutvustatakse septembris lõppeva projekti „Inimene ja loodus“ raames valminud õppematerjale. Seminari teisel päeval külastatakse projekti loomingukonkursile saadetud töödest koostatud näitust Pihkvas ning looduskaitsealade külastuskeskust Irboskas.


Eestit esindavad kaks  partnerit - Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus. Ülevaate Eesti keskkonnahariduse süsteemist teeb Maris Kivistik Keskkonnaametist.

Töötubades saavad osalejad proovida uusi õppematerjale. Eesti partnerite läbiviidavas töötoas on kasutusel liblikate/röövikute määramisleht. Lisaks on koostatud ka pungade ja puude ning veetaimede lihtsad määramislehed, mida huvilised saavad tasuta alla laadida lehelt: http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/voorkeelsed_oppematerjalid/. Kalade  liigirikkust saab tundma õppida  Peipsi rekordkalade äraarvamismängus. Äsja ilmunud Eesti mageveekalade määramislehelt leiab lisaks liikidele ka kalade alammõõdud ja viiteid kalandusteavet andvatele veebilehtedele. Kalade määramise süsteemi on koostanud Anu Metsar Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusest. Määraja on leitav http://www.ctc.ee/trukised/kasiraamatud Kõik materjalid on saaadval ka vene ja inglise keeles.

Mustvee külje all Tiheda külas ootab külastajaid projekti toel uuendatud püsinäitus „Peipsi järve elu tuba“ ning Tartus uusi ehituslahendusi tutvustav näitus „Läbipaistev loodusmaja“. Peipsi järve näitusel oodatakse peresid ja kooliklasse tutvuma käed külge eksponaatidega – Peipsi pusledest kuni linnubingoni. Tartu loodusmaja näitus kutsub tutvuma maja vee-, energia- ja jäätmeringlusega ning uurima talveaeda ja pargirajatisi. Lisaks on projekti toel avatud ligi 10 näitust ka Lätis ja Venemaal. Aastaringselt avatud näituste toel viiakse õpilastele läbi erinevaid õppekava toetavaid programme, kuid näitusi saab uurida ka omal käel.

Septembris lõppeva Eesti-Läti-Vene koostööprojekti  „Inimene ja loodus” üldeesmärk oli ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas ning arendada projektis osalevaid keskkonnahariduskeskusi.

Projekti kogumaksumus oli ligi 1,5 milj eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile kaasfinantseerib Peipsi Koostöö Keskuse ja Tartu Keskkonnnahariduse Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti juhtpartner oli Läti Loodushoiu Agentuur, Lätist osalesid projektis veel Loodusmuuseumi Toetajate Kogu, Gauja Rahvuspark ja Dagda kohalik omavalitsus  ning Venemaalt MTÜ Peipsi Järve Projekt, Sebeži Rahvuspark, Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus, Riiklik Loodusvarade Kasutamise ja Keskkonnakaitse Komisjon ning MTÜ „Bioloogid Loodushoiu eest” St. Peterburist. Projekti üldjuht oli Sille Talvet Gravitas Consult OÜ-st.

Lisainfo:
Eeva Kirsipuu, tel. 5213881, eeva.kirsipuu@ctc.ee, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht
Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektijuht

Euroopa naabrus-  ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö pro
gramm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020