24. novembril Tartus - projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” konverents

Lõppseminaril tutuvustatakse pooleteise aasta jooksul ellu viidud töö tulemusi: siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikat, ökosüsteemiteenuste seire indikaatorite nimekirja ning soovitusi kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel.
Neile eeltöödele tuginedes saab edasi liikuda elurikkuse kaitsele suunatud strateegiliste eesmärkide elluviimisele.
Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanism ning KIK.

Lõppseminari programm
Eelmine
Loe Margit Säre ja Aija Kose artiklit "Kui palju maksab üks järv" Postimehes
Järgmine
SAME World projekti õppeprogramm "Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandustootmine" Alatskivil. Iga laps viib läbi ka uurimistöö - külvab ja kastab taimi erinevate toitainelahustega ning jälgib nende kasvamist.

Lisa kommentaar

Email again: