21. septembril tähistatakse Euroopa koostöö päeva

18. September

Peipsi Koostöö Keskus koos oma heade partneritega Eestist, Lätist ja Venemaalt korraldab septembrikuus erinevaid üritusi, tähistades sel viisil Euroopa koostöö päeva.

2012. a. kevadel alustas Peipsi Koostöö Keskus kahe Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö projektiga. Kümne partneriga maikuus alanud „Greenman“ projekti peategevuseks on haljasalade ja nende majandamise arendamine. 12.-13. septembril korraldas Peipsi Koostöö Keskus haljasalade majandamise alase rahvusvahelise seminari „Haljasalade majandamine linnaaladel”. Seminar algas ühise puudeistutamisega Sõpruse alleele Emajõe luhale. Rohkem teavet projekti kohta leiate: www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/greenman

Aprillikuus alanud koostööprojekt „Inimene ja loodus“ ühendab oma tegevustega 11 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt, mittetulundussektorist riiklike asutusteni. Projekti eesmärgiks on ühistegevuste kaudu tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest Eesti-Läti-Vene projektipiirkonnas ning ühe tegevusena toimub 25.-29. septembril Eesti keskkonnahariduskeskusi tutvustav õppereis. Lisateave: www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/people-with-nature

Peipsi Koostöö Keskus osaleb ka Euroopa Komisjoni 7. Raamprogrammi uuringuprojektis EUBORDERREGIONS. European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Möödunud nädalal kohtus Peipsi Koostöö Keskuse koordinaator Vene partneritega, et paralleelselt 11 teiste piirkondade uuringutega alustada uuringuid Eesti-Vene piirialal. Uuringute sihiks on uurida sotsiaal-majanduslikke ja regionaalpoliitika alaseid probleeme EL välispiirialadel. Analüüsitakse piirialade konflikte ja koostöökogemusi ning Euroopa Liidu piiripoliitikate mõju nende regioonide arengule. Täpsema info teadusuuringutest leiate: www.euboderregions.eu

Lisaks on Peipsi Koostöö Keskusel käimas koostööprojekt ukrainlastega „Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas". Lisateave: http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/doonau-joe-delta-arengukoostooprojekt

Euroopa koostöö päev: ühised piirid lähendavad. Ligi 40 riiki tähistavad edukat koostööd, mille abil riikidevahelised piirid on muutunud sildadeks. Nädala jooksul (17.-23.09.) toimuvad igal pool Euroopas erinevad üritused koostöö ja heanaaberlikkuse toetuseks. Üritused annavad võimaluse näha muutusi paremuse suunas, mis on saavutatud tänu kohalikele algatustele ja koostööprojektidele erinevates eluvaldkondades: töökohtade loomine, tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmine, keskkonnakaitse, transpordi ja energeetika arendamine. Loe lisa: www.ecday.eu

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020