© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Loodusõppe programmid

2013.a. MTÜ Seto Adõri tellimusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel valmis õppeprogramm Pihla piiriraja pajatused - programm

Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ on
koostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda.

Loodusõppe projektidega "People with Nature" (2014),  "Tagasi loodusesse" (2010) ja "Loodust õppides" (2007) välja töötatud õppeprogrammid (lisaks eestikeelsetele osaliselt ka vene ja läti keeles).


2014 välja töötatud õppeprogrammid

Peipsi järv elukeskkonnana - programm

Suur järv Peipsi - programm

Peipsi järv seljakotis - programm

Lisatöölehed:

Peipsi järve elustiku sõnamäng ja ristsõna

Peipsi kalade sõnamäng


Eesti mageveekalade määraja

Eesti mageveekalade määraja eesti keeles

Eesti mageveekalade määraja / Пресноводные рыбы Эстонии vene keeles

Eesti mageveekalade määraja / ESTONIAN FRESHWATER FISH  inglise keeles


Peipsi järve mapp

eesti keeles

vene keeles


2010 väljatöötatud õppeprogrammid, töölehed

Inimene ja soo - programm, tööleht
Erinevat tüüpi märgalad - programm, tööleht
Pinnavormid ja sootaimed - programm, tööleht

2007 välja töötatud õppeprogrammid, töölehed ja lisamaterjalid
Peipsi Koostöö Keskuse partnerite poolt eri projektide toel välja töötatud õppeprogrammid:
Riikliku Looduskaitsekeskuse (Haanja looduspargi) õppeprogrammid ja töölehed (pdf):
Mets Vällamäe matkarajal - programm ja tööleht
Pinnamood Vällamäe matkarajal - programm ja tööleht
Samblikud - programm ja tööleht
Tiigi elustik - programm ja tööleht
Tsori - programm ja tööleht

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse õppeprogrammid ja töölehed (doc):
Aed linnas -programm ja tööleht
Kivid linnas - programm
Linnud linnas - programm ja tööleht
Maastikuprofiil läbi Tartu kesklinna - programm ja tööleht
Park - programm ja tööleht

Gauja Rahvuspargi poolt välja töötatud õppeprogrammid ja töölehed (pdf):
Nahkhiired Gauja ürgorus -programm ja töölehed
Elu Gaujmala talus - programm ja töölehed
Gauja ürgoru profiil - programm ja töölehed
Liivakivi - programm ja töölehed
Gauja ja selle lisajõgi Vējupīte - programm ja töölehed

Läti Olümpialaste Klubi poolt välja töötatud õppeprogrammid ja töölehed:
Läti linnud - programm ja töölehed
Kuidas linnud teavad, kuhu talvel lennata? - programm ja töölehed
Kummalised puud - programm ja töölehed
Pargid ja loodus - programm ja töölehed
Jäätmete kaardistamine - programm ja töölehed
Jäätmed - programm ja töölehed

Järvekontuurid
Loodusõppe küsimustikud
Peipsi järv
Tweedi jõgi
Fitzroy märgala
Küsimustikud on inglise keeles. Koostatud HELP võrgustiku koostöös 2008.a.

Aimar Rakko poolt koostatud küsimustik Peipsi järve kohta

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: