Looduse õppimine

Projekti nimi: Looduse õppimine ja õues õpetamine läbi piiriülese koostöö / Promoting nature education and outdoor teaching through cross-border cooperation


Toetajad: Läänemereregiooni INTERREG IIIb programm, Eesti Siseministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus

Kestus: september 2006 – oktoober 2007

Partnerid:
Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner)
Peipsi Koostöö Keskus
Läti Olümpialaste Klubi
Gauja Rahvuspark

Peipsi CTC kontaktisikud: Eeva Kirsipuu eeva@ctc.ee, Piret Pungas piret.pungas@ctc.ee

Eesmärk

Projekti eesmärk on tugevdada loodushariduskeskuste ja kaitsealade rolli ühiskonnas, tihendada koostööd Eesti ja Läti keskkonnainstitutsioonide vahel, mitmekesistada õues-õppe võimalusi ning aidata kaasa inimeste keskkonnateadlikkuse tõusule.

Tegevused

  • Kaasaegsete loodusõppematerjalide väljatöötamine, sh töölehed väljas töötamiseks ja keskkonnaalane veebimäng.

MÄNGI VEEBIMÄNGU "RETK"

VAATA ÕPPEPROGRAMME JA TÖÖLEHTI

  • Linnaloodust kujutava mobiilse väljapaneku loomine nii Tartusse kui Riiga, mida saab vajadusel ka mujal ülesse panna. Näituste koostajateks on Läti Olümpialaste Klubi ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Tartu Keskkonnahariduse Keskus loodud näitust saab laenutada
  • Keskkonnahariduskeskuste varustamine välitöödeks vajaliku inventariga 
  • Kohalike ja rahvusvaheliste looduslaagrite korraldamine noortele.
  • Kohalike ja rahvusvaheliste täiendkoolituste korraldamine õpetajatele.