Konnapilgul mööda Emajõge

Projekti nimi: Konnapilgul mööda Emajõge


Toetaja:


Projekti kestvus: märts 2008 - detsember 2008

Kontaktisik: Katrin Saart, katrin@ctc.ee

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on Emajõe vee- ja luhaelustikku käsitleva multimeediaprogrammi ettevalmistustööde tegemine. Ettevalmistustööd hõlmavad: programmi ideestiku kavandamist, fotode hankimist, tekstide kirjutamist ning taustahelindite lindistamist. Tööd valmivad parimate ekspertide koostöös, sh Arne Ader (OÜ Loodusemees, ideestiku koostamine, fotod), Urmas Tartes (veeputukate pildistamine), Eesti Loodushoiu Keskus (ihtüoloogide abi), Annelie Ehlvest (Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Emajõe teod ja karbid), Emajõe kutselised kalurid, Riikliku Looduskaitsekeskuse spetsialistid Alam-Pedja ja Emajõe-Suursoo kaitsealadel.