Sotsiaalne ettevõtlus Gruusias


Etapp I "Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis- Temi kogukonna toetuseks"  (juuni 2017 – detsember 2018)

Etapp II
"Mahepõllumajanduse ja sotsiaalse ettevõtluse arendamine – TEMI kogukonna näitel"

Projekti kestus
:
august 2019 – detsember 2020

Projekti toetab:

Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Projekti koordinaator:
Margit Säre, margitsare@gmail.com

Projekti partner:
TEMI kogukond, Gruusia, www.temi-community.org

Tegevused
Projekti eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust ja mahepõllumajandust Kahheti piirkonnas; samuti aidata kaasa sidusa ühiskonna arengule Gruusias.
Meie partneriks on heategev ühing TEMI, kes on samas ka koduks/tööandjaks ligi
80-le sotsiaalse/ vaimse/füüsilise erivajadusega inimesele.
TEMI omab 23 ha maad, kus on viinamarjaistandused, köögiviljaaed, kasvuhoone.

 Projekti raames arendatakse TEMI orgaaniliste juur- ja aedviljade tootmist ja turustamist, mis suurendab kogukonna tulu ettevõtlusest. Eesti ekspertiisi (Maaülikool, Maheklaster) toel juurutatakse säästlikke niisutussüsteeme, korraldatakse koolitusi ja õppereis
Eestisse. TEMi arendab ka võrgustikku (alustavate) mahetootjatega Kahhetis, tehakse videofilm ja samuti ostetakse tootmisvahendid.

Pressiteated: