CuNaHe

Projekti nimi:
Koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste koostöö Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamisel ja edendamisel.
(CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region)

Rahastajad:  Projekti kaasrahastab  “Estonia – Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020" 
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab projekti omaosaluse kaasfinantseerimist 
Projekti kestvus:

Märts 2019 - veebruar 2021 

Partnerid:
Peipsi Koostöö Keskus- juhtpartner (EST)
Räpina Ühisgümnaasium (EST)
MTÜ Peipsi Järve Projekt (RUS)
Petseri 3. Keskkool (RUS)

Projektijuht:
Margit Säre; margitsare@gmail.com 

Taust:
Peipsi piirkonna inimeste elustiil, nende keskkonnateadlikkus ja igapäevased valikud mõjutavad otseselt Peipsi järve tervist.
Piiriülene järv ning vajadus kahe riigi poolt teha ühiseid jõupingutusi järve seisundi parendamiseks on heaks näiteks, mille abil aidata nii õpilastel kui täiskasvanutel mõista võimalusi ning ohte järve ökosüsteemile.
Samuti on oluline, et inimesed siin ja sealpool Peipsi järve hindaksid piirkonna loodus- ja kultuuripärandit ja oskaksid seda hoida.


Tegevused:

Tööpakett 1. Ühine metoodika: Peipsi järve piirkonna metoodiliste õppematerjalide koostamine Eesti ja Venemaa spetsialistide koostöös.
Tööpakett 2: Uuenduslik õpe: kevad- ja sügiskooolid; õpetajate koolitused ja õppereisid; õpilastööde konkurss, õuesõppepäevad.
Tööpakett 3. Õppetöö tehniliste võimaluste parandamine Räpina ja Petseri koolides
Tööpakett 4. Kogukonna kaasamine: korraldatakse Peipsi/Pihkva järve festival Räpinas ja Petseris, lõppkonverents.

Projekti uudised ja pressiteated:
Sündmused ja üritused

Uudiskirjad


Antud koduleht valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus  ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.