© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi veemajandusprogramm

Peipsi järve veemajandusprogramm on dokument, mis hõlmab praktilisi soovitusi Peipsi järve biogeense koormuse vähendamiseks ja vältimiseks ning kasvukohtade ja ökosüsteemide jätkusuutlikuks säilitamiseks piiriüleses regioonis.


  • Veemajandusprogrammi väljatöötamine
    Aastatel 2003-2005 koordineeris Peipsi Koostöö Keskus UNDP/GEF projekti raames koostöös Keskkonnaministeeriumi, Venemaa Loodusressursside Ministeeriumi ja ÜRO Arenguprogrammiga Venemaal piiriülese Peipsi järve valgala veemajandusprogrammi väljatöötamist.

  • Veemajandusprogrammi rakendamine
    2007. aastal käivitasime jätkuprojekti PeipsiMan veemajandusprogrammi rakendamiseks, kohaliku elanikkonna teavitamiseks veemajandusprogrammi eesmärkidest ning piirkonna omavalitsuste ametnike pädevuse tõstmiseks. Selleks toimusid 2008. aastal Eesti ja Vene poole omavalitsuste keskkonna- ja arendusvaldkonna spetsialistidele ühised koolitused.

  • Heitvee infrastruktuuri rekonstrueerimine Pskovkirpitchi asulas
    Ühe veemajandusprogrammi rakendustegevusena vahendas Peipsi Koostöö Keskus 2008. aastal Pihkva oblasti heitveepuhastusjaama rekonstrueerimiseks piirkonda INTERREG IIIA programmi investeeringud (PeipsiMan projekti raames). Rekonstrueerimistöid teostas Pihkva ettevõte Pskovvodokanal.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: