© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Arengukoostöö

Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.

Vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavale 2006–2010 keskendub Eesti aastast 2006 neljale prioriteetriigile: Gruusiale, Moldovale, Ukrainale ja Afganistanile.


Peipsi piirkonna kogemust avalikkuse kaasamise ning piiriüleste veekogude haldamise küsimustes oleme edasi andnud ja arengukoostööd erinevate projektide näol edendanud SRÜ ja Balkani riikides:


  • Moldovas ja Ukrainas Dnestri jõe haldamisel 2007 aastal ja jätkuprojekti raames 2008-2009 aastal ja 2010-2011 aastal
  •  Doonau jõe delta veemajandusprobleemidest

  • Kasahstani ja Kõrgõzstani piiriveekogudel Chu ja Talase jõgede haldamisel

  • Makedoonia-Albaania piiril asuva Ohridi järve haldamisel  •   Peipsi
      Peipsi Koostöö Keskus

    Email again: