© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Piiriülene ja arengukoostöö

Peipsi Koostöö Keskusel on 20-aastane kogemus piiriüleste suhete arendamisel ning piirialade koostöö hõlbustamisel Eesti-Vene piiril. Lisaks viime projekte läbi muutuvate sotsiaal-majanduslike tingimuste ja poliitikatega Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ piirialadele eriomastes kultuurikontekstides.

Oleme viinud ellu projekte Kõrgõzstani-Kasahstani, Albaania-Makedoonia, Moldova-Ukraina, Armeenia-Gruuisa piirialadel, Valgevenes,Tadžikistanis.

Eesti arengukoostöö üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.

Vastavalt Eesti arengukoostöö põhimõtetele keskendub Eesti aastast 2006 neljale prioriteetriigile: Gruusiale, Moldovale, Ukrainale ja Afganistanile.


Peipsi piirkonna kogemust avalikkuse kaasamise ning piiriüleste veekogude haldamise küsimustes, samuti kogukonna arengus oleme edasi andnud ja arengukoostööd erinevate projektide näol edendanud Idapartnerlus, Kesk-Aaasia jt. riikides:


Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse arengus Valgevenes (2016-2017) ja Tadzikistanis 2014-2016a.


Keskkonnahariduses: Gruusias(2014-2015) ja Armeenias (2014)

Arengukoostöö projektide voldik; 2013-2015Peipsi Koostöö Keskus on Arengukoostöö Ümarlaua asutajaliige  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: