© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Osalemine koostöövõrgustikes


  • Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit töötab avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste huvide kaitsjana arendades ühenduste tegevust toetavat keskkonda ja tugevdades ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

  • Arengukoostöö Ümarlaud on arengukoostöö valdkonnas tegutsevaid või sellest huvituvaid Eesti kodanikuühendusi koondav katusorganisatsioon.

  • LIVING LAKES võrgustiku tööd koordineerib Ülemaailmne Looduse Fond, mille eesmärgiks on järvede, märgalade ja mageveevarude kaitse kogu maailmas. 2008. aasta alguse seisuga esindavad eri parterorganisatsioonid kokku 45 järve ja 25 nn partnerjärve neljalt mandrilt. Peipsi järv ja Võrtsjärv, mida esindavad  Peipsi Koostöö Keskus, Eestimaa Looduse Fond ja Võrtsjärve SA on võrgustiku liikmed alates 2003. aastast.

  • UNESCO HELP International Network on UNESCO ja Maailma Meteoroloogia Organisatsiooni (WMO) initsiatiiv valgalade integreeritud majandamiseks.

  • LakeNet - World Lakes Network - ühendab organisatsioone rohkem kui sajast riigist, mis tegutsevad järvede säästliku majandamise ja kaitse nimel.

  • Global Water Partnership on üle 2000 partnerorganisatsiooni võrgustik, mis tegutseb veeressursside säästliku haldamise teemadega üle maailma.

  • BEN - Baltic Euroregional Network on Läänemere riikide Euroregioonide võrgustik.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: