© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Uudised

Täna on rahvusvaheline veepäev, mis keskendub sellele, et kõigi inimeste jaoks oleks puhas vesi ühtemoodi kättesaadav.

22. märtsil tähistatakse ÜRO eestvedamisel rahvusvahelist veepäeva, mille eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele maailmas.

Parimate sotsiaalreklaamide autorid õppereisil Tallinnas

Peipsimaa koolides hilissügisel toimunud sotsiaalreklaamikonkursi kolme parima plakati ning ühe video autorid on 19.-20.märtsil Tallinnas õppereisil. 

Koolitus Moldova käsitööettevõtjatele

.

Ülesanded keskkondliku orienteerumise korraldamiseks ootavad kasutajaid

Kevad on saabumas ning koos sellega avanevad uued võimalused, mida õpilaste või lihtsalt sõpruskondadega väljas korda saata.

2018. a. viis Peipsi Koostöö Keskus läbi keskkondlikke orineteerumismänge, kus kasutatud ülesanded on nüüd avalikustatud kõigile huvilistele ning ootavad taaskasutust.

Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel algab uus Eesti-Vene koostööprojekt, mis keskendub Peipsi piirkonna loodus- ja kultuuripärandi tutvustamisele läbi haridus- ja teavitustegevuste.

Sotsiaalreklaamikonkursi parimad tööd räägivad nii jäätmetest ja loodusreostuses, GMO-st kui ka inimeste elustiilist ja valikutest.

Hilissügisel toimunud sotsiaalreklaamikonkursil osales 55 Peipsimaa noort, kõik tööd olid eranditult mitme peale tehtud. Kokku esitati 16 tööd – enamus plakatitena, sh mitmeosalised plakatid, kuid üks töö oli ka videofilm.

Peipsimaa turismiettevõtjad arendavad Saksa turistidele sobivaid tooteid

Jaanuaris ja veebruaris toimuvates töötubades arutatakse kolme uue marsruudi loomist Peipsimaa külastajatele. Fookuses on eelkõige Saksa turismiturg ja sakslastele mõeldud teenuste arendus. Arutatakse nii pakutavaid teenuseid kui võimalusi hooajalisuse vähendamiseks.

Gruusia sotsiaalse ettevõtluse teemalise arengukoostöö projekti lõppseminar ja Gruusia partneri toodete esitlus, 11. jaanuaril Eesti saatkonnas Tbilisis

11. jaanuaril toimuva esitlusega Eesti saatkonnas Tbilisis tõmbab otsad kokku meie Gruusia sotsiaalse ettevõtluse teemaline projekt, mida viisime ellu koostöös meie partneri, heategevusühendusega TEMI. TEMI on nii koduks kui ka tööandjaks ligi 70-le sotsiaalse/vaimse/füüsilise erivajadusega inimesele Kahhetis, Ida-Gruusias.
TEMI omab 23 ha maad, kus on viinamarjaistandused, köögiviljaaed ja kasvuhoone. Meie arengukoostööprojekti raames osteti tehnikat ja vahendeid ning alustati orgaaniliste mahlade tootmist ja turustamist. 2018 aasta suvel-sügisel toodeti kokku üle 1700 liitri õuna-, viinamarja- ja granaatõunamahla.

11. jaanuaril on Eesti saatkonda Tbilisis kutsutud diplomaatilise korpuse, sotsiaalsete ettevõtete, ministeeriumite esindajad, et saada lähemalt aimu Eesti arengukoostööst Gruusias ning täpsemalt meie sotsiaalse ettevõtluse ja mahepõllumajanduse projektist. TEMI tutvustab oma tegevusi ja tooteid ning degusteerida saab mahemahlu, mille tootmist alustati projekti raames.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.
Loe lähemalt projektist.


Jõulumatk viis Mustveest Kasepääle Peipsi järve näitusele

Teisel jõulupühal, 26.detsembril tegi üle 30 inimese kaasa ligi 7 km matka mööda tänavküla Mustveest Kasepää külla.

29. novembril Võnnu kultuurimajas toimuva Peipsimaa Arengufoorumi raames antakse avalöök ka Lakesperience projektile ja tutvustatakse Saksa sihtturgu

Peipimaa koolid korraldavad maailmanädalaid

Arengukoostööprojekti "Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis" lõppseminar Minskis

Valga-Valka piiriülese koostöö seminar 31.oktoobril Valgas

Seminari avavad Valga ja Valka linnapead. Seminari ettekanded  käsitlevad piiriregiooni arenguprioriteete ning konkreetsemalt arutatakse uute võimalike projektide üle.

Seminar toimub koostöös Valga ja Valka kohaliku omavalitsusega, Interreg Euroopa projekti EPICAH toetusel.

Tartu orienteerumisretke loosiauhindade saajad teada

Teisipäeval, 25.septembril Tartus toimunud kestliku arengu teemalisest orienteerumisretkest osavõtjate vahel loositud auhinnad ootavaid omanikke Tartu loodusmajas (Lille 10)

Orienteerumisretk "Ilusa elu valem vol2" esitab kestliku arengu teemalisi küsimusi

Homme, 25. septembril Tartus kl 15-20 toimuv kestliku arengu teemaline orienteerumisretk "Ilusa elu valem vol2" ootab osalejaid

EPICAH projekti raport "Piiriefekti suurendamine piiriüleste looduslike ja kultuuriliste pärandite kaitses ja arengus Euroopas”.

Seitse Interreg Euroopa projekti EPICAH partnerorganisatsiooni koostasid aruande teemal “Piiriefekti suurendamine piiriüleste looduslike ja kultuuriliste pärandite kaitses ja arengus Euroopas”.

Aruandes tuuakse välja põhjused, miks Euroopa Liit peaks sekkuma piirialade arengusse, rõhutades nede piirkondade loodus- ja kultuuripärandi ning  piiriüles turismi olulisust. Lisaks selgitatakse piirialade tugevusi ja nõrkusi ning võimalusi ja ohte. Lõpetuseks esitatakse Euroopa Komisjonile soovitused selle kohta, mida sellistel aladel peaks ette võtma ja kuidas seda teha, ning kirjeldatakse piirialade parimaid tavu.
Täienduseks aruandele luuakse 2019. aasta lõpuks igale piirialale tegevuskava. Tegevuskava on äärmiselt tähtis, kuna see aitab tagada, et piirialadel viiakse ka edaspidi Euroopa Liidu programme läbi.

Loe lähemalt EPICAH  projekti kohta, mis edendab poliitikameetmete parandamist piiriüleses koostöös loodusliku ja kultuurilise pärandi kaitseks, siit.

Peipsi näitus ootab laupäeval külastajaid meisterdama ning kalatoitude ja tervise teemat uurima

Sel laupäeval, 8. sept kell 11-17 ootab külalisi Peipsi järve näitus! Avatud looduskeskuste päeva "Terve Eesti" puhul on noorematele külastajatele valmis pandud kalateemaline meisterdamisnurk ja viskemäng, vanemad külastajad saavad oma teadmisi proovile panna tervise ja toitumise teemal. Ning loomulikult saab uurida Peipsi elustikku tutvustavat näitust.

Naisettevõtluse ja käsitöötootmise alase projekti avaseminar 13. septembril Moldovas, Calarasi regioonis

Lakesperience projekti seminar 28-29 augustil  Lätis, Burtnieku järve ääres

Täna avatakse meie arengukoostöö projekti tulemusena Minski botaanikaaia loodusrada nägemispuudega inimestele

Arengukoostööprojekti “Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis, Gruusias” seminar 

Interreg Euroopa projekti EPICAH seminar ja õppevisiit Kreeka-Albaania-Makedoonia piiriregioonis

Algab suur suvine Eesti loodusimede avastusretk

12 Tartu- ja Jõgevamaa külastuskeskust, teiste seas püsinäitus Peipsi järve elu tuba, pakuvad 1. juunist kuni 16. septembrini 2018 võimalust tutvuda enda keskusega täiesti uut moodi, võita auhindu ning avastada

Eestimaa loodusimesid. Eesti Vabariigi juubeliaastast inspireerituna on selleaastase H2O külastusmängu teema: Eesti 100 loodusimet.

Täna Alatskivil toimuv orienteerumisretk avab õpilastele kestliku arengu teemasid

Täna, 29. mail toimub Peipsi Koostöö Keskuse ja Alatskivi kooli eestvedamisel orienteerumisretk viie Peipsiääre valla koolide õpilasele - kokku osaleb mängus 50 õpilast Alatskivi, Pala, Vara, Kolkja ning Kallaste koolidest.

Kui sõnakombinatsioon kestlik areng ei tekita enamuses noortes liiga palju seoseid ja huvi, siis mängu abil on lootust noortele näidata, mida see tähendab ja kuidas meie igapäevane elu sellega seotud on. Kümnest punktist koosneval rajal tuleb lahendada mitmeid ülesandeid prügi sorteerimisest haiku kirjutamiseni. Kogu retke jooksul on noortel ka kõkutamise ülesanne - kõnni ja kummarda ning võta üles prügi.

Alatskivil toimuv orienteerumismäng on esimene, sellele järgneb 31.mail mäng Mustvees ning 8.juunil Räpinas. Orienteerumisretked on üks osa maailmahariduslikust projektist, mida rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Sellel nädalal on kestliku arengu teemad jutuks ka mujal - 30.maist kuni 5.juunini on kolmandat korda toimumas Euroopa kestliku arengu nädal. See on üle-Euroopaline initsiatiiv, mille eesmärk on erinevate jätkusuutliku arengu eesmärkidesse panustavate tegevuste, projektide ja ürituste nähtavamaks tegemine.

Lisainfo:
Eeva Kirsipuu-Vadi, tel. 5213881

Valminud on ECOLIT projekti õppematerjal „Tulevik 4.0. Majanduse ja ühiskonna digitaliseerimine. Väljakutse tööle ja haridusele".

Lakesperience projekti avakohtumine Kolkjas

Ederi Ojasoo räägib 14. mail Vikerraadio saates “Ökoskoop” põlevkivi kaevandamise mõjust Ida-Virumaa inimeste igapäevaelule.

Mooste Taaskasutuskoda on meie #PlayEurope projekti Sotsiaalse Ettevõtluse Edulugude kogumiku Eesti esindajaks

EPICAH projekt on 4. mail Valgas, Euroopa päeval

Uus maailmaharidusprojekt algas õpetajate koolituse-koostööseminariga Alatskivil

Peipsiääre valla, Mustvee ja Räpina koolidel on taas võimalus üheskoos õpilastega mõtestada kestliku arengu teemasid - kevadel toimuvad koolides temaatilised orienteerumismängud, sügisel on oodata maailmanädalate läbiviimist ning sotsiaalreklaamide konkurssi.

Interreg Euroopa projekti EPICAH seminar ja õppevisiit Hispaania-Portugali piiriregioonis

17-18 aprillil toimus piirialade loodus- ja kultuuripärandi edendamisega tegeleva EPICAH projekti seminar Hispaanias.

Lakesperience loodusturismi alase projekti avakohtumine Tamperes, 26-27 märts.

Koolitus Minskis nägemispuuetega inimestele loodushariduse võimalustest

Koostöös Valgevene partneritega toimub 20-21 märtsil Minski Botaanikaaias seminar "Nägemispuudega inimeste keskkonnahariduse ja loodusobjektile ligipääsetavuse arendamine linnaruumis".

Projekti raames töötatakse välja ka keskkonnahariduslikke
infomaterjale erivajadustega inimestele (reljeefsed infostendid, kaardid, audiogiid jm).
Projekti toetab Eesti Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.

Keskkonnaalane ebaõiglus Ida-Virumaal – lühivideod räägivad loo põlevkivi kaevandamise mõjust igapäevaelule

Tänasest on kõigile huvilistele vaatamiseks kaks uut videot põlevkivi kaevandamise mõjude kohta Ida-Virumaal. Maailmaharidusliku SAME World projekti toel valminud videod viivad vaataja Kohtla-Nõmme kanti ning Pagari külla, kus kohalikud elanikud Imre ja Kairi räägivad põlevkivi kaevandamise mõjudest nende elule ja piirkonnale.

ECOLITi projekti viimane kohtumine; 16. veebruar Berliinis. 

Peipsi Koostöö Keskus on Intellektika messil, et tutvustada meie keskkonna- ja maailmahariduse materjale

Head uut keskkonnasõbralikku aastat!

Soovime kõigile oma sõpradele ja koostööpartneritele ilusat ja keskkonnasõbralikku uut aastat!

Meie Valgevene sotsiaal- ja naisttevõtluse projekti viimane seminar ja raamatu/ kohalike toodete esitlus Kamarovas

Täna tutvustavad Mustvee kooli lapsed enda videoklippe sallivuse ja võrdõiguslikkuse teemal.

XI Peipsi Foorum Pihkvas

SameWorld veebimängu tutvustatakse Tallinnas Teeviida messil

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab Tallinnas noorte infomessil Teeviit maailmahariduslikku veebimängu.

Maailmaharidusliku veebimängu mängijaid ootavad loosiauhinnad

Novembrikuus registreerunute vahel loosime välja erinevaid auhindu - maiustustest akupank-päikesepaneelideni.

7.-11. novembril Tartus: Erasmus+ projekti "ECOLIT" seminar täiskasvanud õppijatele turumajanduse korralduse põhiprintsiipidest

Otsime veebimängu tutvustajat Teeviida messile 7.-8.detsembril

Veebimängu tutvustaja ülesandeks on haridusmessil Teeviit 7.-8.dets 2017 Tallinnas tutvustada SameWorld veebimängu - http://game.sameworld.eu/
Hea tutvustaja tekitab külalistes huvi ja hasarti mängu vastu ning aitab huvilistel mängule registreeruda ning juhendab neid lühidalt.
Töö on lühiajaline, s.o. 2 päeva Tallinnas. Lisaks võimalikud mänguõhtud noortekeskuses vastavalt kokkuleppele.

Keskkonnahariduse konverentsil Jänedal oli peateemaks kliimamuutus

Keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi poolt oktoobri lõpuks korraldatud konverentsil oli fookus kliimamuutustel. Arutatati, kuidas globaalsed muutused võivad hävitada elurikkust ja kooslusi.

Loe 28. septembril Tartus 11 riigi kodanikuühiskonna osalusel toimunud seminari kokkuvõtteid ja ettekandeid

28. septembril Tartus 11 riigi kodanikuühiskonna osalusel toimunud seminari kokkuvõte ja ettekanded on leitavad: www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/eap-konverents

Kuula meie Idapartnerluskoostöö seminari uudislugu ja intervjuusid Idaprtnerluse Keskuse teaduri Emmet Tuohy ja AKÜ huvikaitse spetsialisti Agne Kuimetiga Vikerraadios (minutitel 6.38-9.38):


http://vikerraadio.err.ee/…/a83…/uudiste-kokkuvote-kell-1200

Arengukoostööprojekti “Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis, Gruusias” avaseminar ja õppevisiit Eestis.

Tartu 19.sept orienteerumismängu   "Ilusa elu valem"loosiauhinnad ootavad võitjaid Tartu Loodusmajas

.

Tartu orienteerumisretk "Ilusa elu valem" ootab osalejaid

Räpina Ühisgümnaasiumi noored uurisid kliimamuutuste ja elurikkuse seoseid

Räpina 12.sept orienteerumisretkel osales üle 120 koolinoore ja õpetaja

Meie projektijuht Margit Säre osaleb Kanadas maailma keskkonnahariduse foorumil ettekandega.

REMEDY projekti seminar Tartus, mis keskendub ajaloolise mälu teemadele; 6-7 September 2017

SAME WORLD heade õpetamistavade konkursi parimaks tunnistati Kreeka võistlustöö


SAME World projekti üle-euroopalise keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise heade tavade konkurssi "Minu klass tegutseb jätkusuutlikult" parimaks tunnistati Kreeka võistlustöö "Ränne üle Egeuse mere - ohustatud inimkond" .

Kui enne jaanipäeva selgusid parimad Eesti tööd (http://www.ctc.ee/leia-kiiresti/uudised/konkursi-minu-klass-tegutseb-jatkusuutlikult-eesti-voitjad-selgunud), siis uue õppeaasta alguseks on välja valitud üheksa eri riigi poolt esitatud 26 õpetamistava hulgast parim. Kõige rohkem hindepunkte sai Kreeka kooli 1st High School of Metamorfosis õpetajate ning õpilaste ellu viidud keskkonnaprogramm "Ränne üle Egeuse mere - ohustatud inimkond" ("Migration over the Aegean Sea - Humanity Endangered"). Kõigil huvilistel on võimalik ingliskeelse võidutööga tutvuda siin.

Rahvusvahelise žürii hinnangul kolm parimat tööd tõlgitakse ka eesti keelde ning nendega saab tutvuda Peipsi Koostöö Keskuse kodulehe vahendusel oktobbrikuus. Kõik kolm parimaks tunnistatud õpetamistava pärinevad Kreekast. Eestist esitatud töödest hinnati kõrgeimalt Sindi Gümnaasiumi õpetaja Signe Lensmenti esitatud õpetamispraktikat keskkonnarändest ja pagulastest, mis saavutas parimate tööde nimekirjas kuuenda koha.

Lisainfo: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi @ gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus


Osale idapartnerluse alasel seminaril: “Ida ja lääs: kodanikuühiskonnad koostöös”, 28 september 2017 Tartus

REMEDY projekti seminar Euroopa identiteedist ja ajaloolisest mälust

18.augustil toimunud perepäeval koguti taaskasutamise tarkust Räpinas

Valgevenelased uurivad Eesti kogemusi erivajadustega inimeste keskkonnaharidusest

Mare Mortum -SAME World projekti video

Valgevene  väikeettevõtjad/ külakogukonna arendajad Lõuna-Eestis

Konkursi "Minu klass tegutseb jätkusuutlikult" Eesti võitjad selgunud

Täna selgusid kevadel alanud ja SAME WORLD maailmaharidusliku projekti toel korraldatud keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise heade tavade üleeuroopalise võistluse Eesti parimad tööd.

Peipsi Koostöö Keskus Kamarova suvelaadal ja väikeettevõtjate seminaril Valgevenes

Peipsi Koostöö Keskus, Sangaste Rukkiküla, Maitseelamuse Koda / Peipsimaa Maitsete Aasta ja Juhus pruulikoda osalesid Kamarova suvelaadal, Valgevenes. Samuti toimus meie ja Narochi piirkonna väikeettevõtjate ümarlaud.

Lõuna-Eesti ettevõtjad pakkusid oma tooteid ja tutvustasime infomaterjale.

17. juunil toimus ka Eesti-Valgevene väikeettevõtluse seminar. Narochi piirkonna ettevõtjad olid väga huvitatud meie väikeettevõtluse toetustest, samuti väike pagari- ja õlletootmise alustamisest.

Üritust toetas Eestis Välisministeeriumi arengukoostöö programmi projekti raames. Loe lähemalt “Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narochi põllumajanduspiirkonnas”
Osale  idapartnerluse teemalisel seminaril 28-29 sept Tartus.

SAME projekti online-mäng kliimamuutuste teemal

REMEDY projekti väitlus 8.mail

Tule kliimahommikusöögile - juba sel laupäeval!

Valgevene  väikeettevõtjad/ külakogukonna arendajad Lõuna-Eestis

"Toit ja kliimamuutused" aruteluõhtu Tartu Loodusmajas, 12. aprillil

Tartu Loodusmaja noored uurivad õppepäeval Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamise mõju keskkonnale

Algab kandidaatide ja tööde esitamine üleeuroopalisele konkursile „Minu klass tegutseb jätkusuutlikult“

Täna toimus kliimamuutuste ja keskkonnaõigluse teemalise koolitustsükli viimane õppepäev.

Täna rääkisime Tartu loodusmajas keskkonnaõiglusest 

Kutsume üles noori uurima ja kirjeldama keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid

Alates märtsikuust kuni juuni lõpuni kogutakse üheksa riigi noorte poolt keskkonnaalase ebaõigluse juhtumeid e-platvormile youth4ej.sameworld.eu. Oodatud on juhtumite kirjeldused üle kogu maailma, kuid meile endile on kindlasti huvitavaimad juhtumid Eestist.

Peipsi Koostöö Keskus viib märtsikuus Lähte, Räpina ja Tallinna koolides läbi “kliimahommikusöögi” õppeprogrammi

Peipsi Koostöö Keskus alustab uut projekti loodus- ja kultuuripärandi kaitsest Euroopa piirialadel.

SISUMMA projekti seminar tudengitele rändest ja põgenikest Euroopas ja Eestis

REMEDY projekti seminar Krakowis, mis eskendub ajaloolise mälu teemadele

Peipsi Koostöö Keskuse infoleht "Ränne - faktid ja suundumused maailmas ning Eestis"

6. jaanuaril toimus Tartus kliimamuutuste ja keskkonnaõigluse teemaline koolitusseminar

16.-17. detsembril Kamarovas, Valgevenes jõuluaat ning väikeettevõtjate seminar

Täna esitleti avalikkusele SameWorld projekti videot "Green Voices"

EduKit õppematerjali küsitluse võitjad selgunud!

SAME World projekti maailmaharidusliku õppematerjali puudutava küsitluse võitjad on: Sindi Gümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium ja Tallinna Tehnikagümnaasium.
Küsitluse täitnud õpetajatega võetakse ühendust.

Alatskivi kool peab maailmanädalat

Peipsiäärse lapsed esitlesid oma kliimamuutuse ja keskkonnarände teemalisi plakateid rahvusvahelisel konverentsil Tartus, 26 okt. 2016.

Täna räägitakse Tartus konverentsil kliimamuutuste ja keskkonnarände seostest

Kolmapäeval, 26. oktoobril peetakse Tartus rahvusvahelist konverentsi „Kliimamuutused ja keskkonnaränne“, kus on vaatluse all kliimamuutuste mõju meid ümbritsevale keskkonnale ja sellega seotud migratsioonile.

Osalevad õpetajad, haridustöötajad ja teised huvilised saavad vastuse näiteks küsimusele, miks keskkonnarände teema muutub järjest aktuaalsemaks ja kes on kliimapagulane. Konverentsil on osalejaid kokku rohkem kui kümnest riigist.

Tartu- ja Jõgevamaa teadus-ja looduskeskuste H2O külastusmängu võitjad on välja loositud

Palju õnne kõigile võitjatele, eriti muidugi peaauhinna saajatele Mai Sulale ja Greete Savolainenile ning Peipsi näituse auhinna - samovari teetseremoonia võitjale Kauri Kolsarile.

Maailmanädal Mustvee ja Räpina koolides

 Ökosüsteemiteenuste õppepäevad gümnaasiumiõpilastele

Mõned vabad kohad tasuta koolituskursusele: keskkonnaõiglus, kliimamuutused ja keskkonnaränne


Tasuta koolituskursus toimub perioodil okt.2016 - märts 2017 (3 seminari Tartus+3 veebiloengut) ning osalema on oodatud loodusainete ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, keskkonnahariduse spetsialistid, koolitajad, haridusametlikud ja lapsevanemad.
Sooviavaldus koos oma nime, organisatsiooni nime, ameti ja kontaktidega palun saata eeva.vadi@gmail.com (Eeva Kirsipuu-Vadi, Peipsi Koostöö Keskus, tel 52 13881). Kuna koolitusele on jäänud ainult mõned vabad kohad, siis palume oma soovist esimesel võimalusel teada anda.

KUTSE konverentsile "Kliimamuutused ja keskkonnaränne" 26.okt. Tartus

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab oma keskkonna- ja maailmaharidustegevusi Keskkonnaameti infopäevadel Jõgeval, Tartus ja Põlvas

Peipsi Koostöö Keskus alustas arengukoostöö projekti maapiirkonna väikeettevõtluse arendamisest Valgevenes

Valminud on uus keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja keskkonnarändeteemaline e-õppematerjal

Kaheksa riigi ekspertide koostöös valminud e-õppematerjalide kogumik aitab mõista keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja keskkonnarändega seotud küsimusi ja seoseid. Lisaks tekstile on seal üle 35 aktiivõppe läbiviimiseks vajaliku juhendi. Õppematerjali leiavad huvilised aadressilt

http://edu-kit.sameworld.eu/ ning seda üheteistkümnes eri keeles.


Osale koolitusel maailmahariduse meetoditest 25. augustil Alatskivil

Vaata videot, kuidas Tadžikistani naised meie arengukoostöö projektist ostetud vahenditega rahvuslikku käsitööd teevad

Pamiiride naised arendavad Eesti arengukoostööprojekti toel oma käsitööettevõtlust

Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskused ühinevad suureks suviseks külastusmänguks

Täna antakse Tartu loodusmajas avalöök läbi suve kestvale H2O külastusmängule, kuhu on kaasatud 12 Tartu- ja Jõgevamaa loodus- ja teaduskeskust, teiste seas püsinäitus Peipsi järve elu tuba. Mäng kestab 30. septembrini ning mängu lõpus läheb loosimisele üle 30 auhinna.

Loe Arengukoostöö Ümarlaua erilehte „Eestlased terves ilmas“, kus on juttu ka Peipsi Koostöö Keskuse projektidest Armeenias, Moldovas ja Gruusias ning maailmaharidusalasest õppetegevusest Peipsmaa koolides

Erileht ilmus 20. mail "Eesti Päevalehe" ning 25. mail "Eesti Ekspressi" vahel.
Pdf. versiooni leiad siit

S.A.M.E. World projekti maailmahariduslik õppematerjal on saadaval internetis

30. aprillil, Raadio KUKU “Ilmaparandaja” saates räägib projektijuht Margit meie Tadžikistani naiste väikeettevõtluse arengule ja kohaliku kultuuripärandi säilitamisele suunatud projektist

Täna korraldasime Veeriku koolis “kliimahommikusöögi” õppeprogrammi, mis keskendus kliimamuutuste seosele toiduainete tootmise ja tarbimisega.

Valmis poster "Peipsi järve ökosüsteemiteenused"

Projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia “ lõppseminar 30 märtsil Tallinnas

EL elurikkuse strateegiast tulenevalt on Eesti valitsus heaks kiitnud Looduskaitse arengukava aastani 2020. Arengukava meede 3.1 näeb ette erinevate ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse hindamise metoodikate väljatöötamist aastaks 2014; looduse hüvede hetkeseisu baastasemete hindamist aastaks 2018; ning avalikkuse teavitamist looduse hüvede väärtustest ja nende väärtuste arvestamist erinevatel ressursikasutuse tasanditel aastaks 2020.

Eesti-Norra ühisprojekt “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia “ eesmärgiks ongi tegeleda nende teemadega ning aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ning ökosüsteemide kahjustamise peatumisele Euroopa Liidus, toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis.
Projekti juhib Peipsi Koostöö Keskus ning partneriteks on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut ,Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ,Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, Säästva Eesti Instituut, Keskkonnaagentuur ning Norrast Loodusuuringute Instituut.

30 märtsil toimub Tallinnas projekti lõppseminar, kus tutvustatakse tehtud töid - siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikat, ökosüsteemiteenuste seire indikaatorite nimekirja ning soovitusi kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel ning arutatakse, kuhu ja kuidas peaks ökosüsteemiteenuste kontseptsiooniga edasi liikuma.
  Projekti lõpparuannet saab lugeda siit.
                                                                     
Loe ka Aija Kose ja Eeva Kirsipuu-Vadi artikli Eesti järvede seisundist ja ökosüsteemiteenuste rahalisest väärtuses “Postimehe” veebiväljaandes

Projekti toetab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Finantsmehhanism ning KIK.

Lisainfo: Margit Säre, margitsare @gmail. com

22 märts on rahvusvaheline Veepäev.  Sel puhul kirjutasid Aija Kosk ja Eeva Kirsipuu-Vadi artikli Eesti järvede seisundist ja ökosüsteemiteenuste rahalisest väärtusest

Peipsi Koostöö Keskus sai tunnustuse Räpina ja Petseri koolide koostöö arendamise eest

13. veebruar toimus vahva perepäev Peipsimaa väiksemate rahaliste võimalustega peredele

2. veebruaril tähistatakse juba 45. korda  rahvusvahelist märgalade päeva

Peipsi Koostöö Keskus alustab uut Eesti-Vene koostööprojekti "Friendly Cities"/ "Sõbralikud linnad"

SAME World projekti õppeprogramm "Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandustootmine" Alatskivil. Iga laps viib läbi ka uurimistöö - külvab ja kastab taimi erinevate toitainelahustega ning jälgib nende kasvamist.

24. novembril Tartus - projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” konverents

Loe Margit Säre ja Aija Kose artiklit "Kui palju maksab üks järv" Postimehes

Peipsi Koostöö Keskus viib Mustvee, Räpina ja Alatskivi koolides läbi rohelise draama õppepäevi

Artikkel "Postimehes" Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projektist Tadžikistanis


SAME world projekti kohtumine ja seminar Milaanos; 20-23 oktoober 2015

Maailmaharidusteemalised õppepäevad teemal “mina ja sina asjade maailmas”, Peipsiäärsetes koolides

2015 on Euroopa Arengukoostöö aasta - Osale kampaanias "Sinu otsusel on jõud. Kas tead mida tarbid?"

Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projekt pärjati tiitliga 2015 AASTA PARIM PIIRIÜLESE KOOSTÖÖ PROJEKT KESKKONNAKAITSE VALDKONNAS

Algas KIKi projekt mille käigus Peipsi Koostöö Keskus korraldab 2015-2016 õppeaastal keskkonnahariduslikke õppepäevi kõigile Räpina Ühisgümnaasiumi õpilastele

VAATA: Ühe minuti loeng: puhta joogivee tagamiseks vajavad Eesti järved kaitset

Eesti Inimarengu Aruande 2014/2015 üks alapeatükk keskendub ökosüsteemiteenustele


Gruusia keskkonnaharidusprojekti lõppseminar


Pamiiri käsitööettevõtjad on õppereisil Eestis. 15-18 augustil toimub ka Pamiiri käsitöötoodete näitusmüük Telliskivi Loomelinnakus.

15.-18. augustini korraldab Peipsi Koostöö Keskuse õppereisi Tadžikistani Pamiiri piirkonna käsitööettevõtjatele ja kogukonna arendajatele, mis aitab osalejatel koguda teadmisi, kogemusi ja ideid, mida oma kodumaal senisest paremini teha.


29. ja 30. juunil toimub Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni veeressursside kompleksse haldamise töörühma nõupidamine Pihkvas.

Peipsi Koostöö Keskus on  Eesti-Vene ühiskomisjonis piiriveekogude kaitse ja kasutamise veeressursside kompleksse haldamise töörühma liige.

Maailmaharidusprojekt - SAME World - on Facebookis.


HEAD LASTEKAITSEPÄEVA. Arengukoostöö Ümarlaud andis Maailmapäev 2015 raames välja erilehe „Lapsed terves ilmas“, kus on juttu ka Peipsi Koostöö Keskuse keskkonnahariduse projektidest.


Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Aija Kosk osaleb ettekandega ökosüsteemide alasel konverentsil "Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services"; 27-28 mail, Trondheimis, Norras.

Õppekäik Kallaste liivakivipaljandi juurde lõpetab Peipsimaa lasteaedade loodusõppe hooaja

Tiheda ja Mustvee lasteaedade lapsed teevad täna, 21.mail Kallaste liivakivipaljandi juures lühimatka ja uurivad pääsukeste eluolu.

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab oma Tadžikistani projekti Eesti Diplomaatide Kooli seminaril

Projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" partnerite õppevisiit Norrasse.

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab oma Moldova, Gruusia, Armeenia partneritega läbiviidavaid keskkonnaharidusprojekte rahvusvahelisel konverentsil Tallinnas


22. aprill on üleilmne Maa päev

Rahvusvahelist Maa päeva korraldatakse 22. aprillil ÜRO eestvedamisel 1970. aastast. Maa päeva tähistamise eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu keskkonnaprobleemidele.

22. märts on üleilmne Veepäev. Peipsi Koostöö Keskus tähistab Maailma- ja Veepäeva koostöös Mustvee ja Räpina Gümnaasiumidega märtsi viimasel nädalal.

Meie Tadžikistani partnerid tutvustavad Pamiiri festivalil loodustooteid, mis on välja töötatud meie arengukoostöö projekti raames

Peipsi Koostöö Keskus lööb kaasa rahvusvahelises maailmaharidusprojektis

Lõpule on jõudmas EL teaduse 7.Raamprogrammi projekt EUBORDERREGIONS.

Peipsi Koostöö Keskus tutvustab Eesti-Vene piiriregiooni uuringu peamisi tulemus projekti lõppkonverentsil 20-21 veebruar 2015, Istanbulis.

Kasepää valla pered avastasid perepäeval Peipsimaad


3. jaanuaril toimus Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel juba teist korda perepäev, kus osalesid tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega pered Kasepää vallast, kokku ligi 30 inimest. 

Peipsi Koostöö Keskuse korraldab piiriuuringute konverentsi "BORDERS, REGIONS, NEIGHBOURHOODS” ja õppevisiidii Eesti-Vene piirialale

Peipsi Koostöö Keskus on esindatud rahvusvahelise Living Lakes võrgustiku koosolekul ja konverentsil "Lakes in densely populated regions - balance between people and nature",18-24 novembril Nanchangis, Hiinas


Täna toimub projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” kohtumine Tartus


Täna toimub Tallinnas projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” avaseminar


18.-22 septembril võõrustab Peipsi Koostöö Keskus viite keskkonnahariduseksperti Gruusiast

Suur sügissaak Pihkvas - lõppemas on tulemuslik keskkonnahariduslik koostööprojekt

Täna, 11.septembril, algab Pihkvas kahepäevane Eesti, Läti ja Venemaa loodushariduse spetsialistide seminar. Arutatakse keskkonnahariduse hetkeseisu ja tulevikuperspektiive ning tutvustatakse septembris lõppeva projekti „Inimene ja loodus“ raames valminud õppematerjale. Seminari teisel päeval külastatakse projekti loomingukonkursile saadetud töödest koostatud näitust Pihkvas ning looduskaitsealade külastuskeskust Irboskas.

Projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine” avaseminar; 30 sept. Tallinnas

Mustvee ja Tiheda lasteaedade lapsed uurivad tiigielu Iisaku Looduskeskuses

Täna, 3.septembril toimub selle õppeaasta esimene keskkonnateemaline õppekäik Mustvee ja Tiheda lasteaedadele. Iisaku looduskeskuses uuritakse Keskkonnaameti juhendajate abil elu tiigis ning vaadatakse ringi looduskeskuses.

Tartus tutvustatakse keskkonnaharidusliku projekti „Inimene ja loodus“ lõpuseminaril õppematerjale ja programme

Täna, 28. augustil toimub Tartu loodusmajas rahvusvahelise koostööprojekti „Inimene ja loodus” lõpuseminar. Osalejad saavad ülevaate projekti jooksul Eestis, Lätis ning Venemaal ellu viidud tegevustest ning töötubades tutvutakse põhjalikumalt erinevate õppeprogrammide ja materjalidega.

28.aug toimub projekti "Inimene ja loodus" lõpuseminar Tartus

Veel on mõned vabad kohad neljapäeval, 28. augustil Tartu loodusmajas (Lille 10) toimuvale projekti „Inimene ja loodus“ lõpuseminarile. Seminari korraldavad Tartu loodusmaja ja Peipsi Koostöö Keskus. Oodatud on õpetajad, loodusevahendajad ja kõik teised huvilised.
Lisainfo ja registreerumine SIIN

Moldova keskkonnaharijad Eestis; 25.-28 august 2014

16. augustil tutvustas Peipsi Koostöö Keskuse oma keskkonnaharidusprogramme Emajõe Festivalil Tartus

Ootame osalejaid 16.aug Emajõe Festivalile Tartus ja 17.aug Põlvamaa Ökofestivalile Karilatsis

Laupäeval, 16. augustil ootame huvilisi osalema Emajõe Festivalile Tartus, kus kaldapealsel töötubade alal ootab külastajaid Peipsi-teemaline nurgake.

1.- 3. augustil vallutavad MTÜ Händikäpp liikmed Eesti idapoolseima punkti


1.-3. augustil toimub Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel MTÜ Händikäpa liikmetele  suvine loodusretk. Eestis on metsa või raba külastamiseks loodud palju loodusradasid. Enamus neist on mõeldud füüsiliselt tervetele inimestele kuid ka liikumispuue ei pruugi saada takistuseks.

Peipsi Koostöö Keskus tutvustas Lohusuu Kalurite päeval Peipsi näitust

13.juulil oli Lohusuu Kalurite päeva külastajatel võimalus mängida äraarvamismängu Peipsi rekordkaladest ja pool-veelistest imetajatest, lahendada ristsõnu, panna kokku selgrootute puslesid ja küsida küsimusi Peipsi järve kohta. Huvilisi kutsuti Kasepääle näitusele "Peipsi järve elu tuba". 

Peipsi Koostöö Keskuse osales Kalurite päeval projekti People with Nature toel, mida rahastatakse Eesti-Läti-Vene koostööprogrammist ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

30.juuni-13.juuli toimub keskkonnahariduslik suvelaager projektis osalevatele lastele Plaiul Fagului kaitsealal Moldovas.


EUBORDERREGIONS projekti lõppkonverents Tartus, 27-28 nov. 2014

Piiriuuringute konverentsi korraldab Peipsi Koostöö Keskus koostöös Tartu Ülikooli CEURUS (the Center for EU-Russia studies) keskusega.

28.juunil on Peipsi näitus avatud kuni kella 19-ni

Ootame külastajaid Tiheda külas asuvale püsinäitusele "Peipsi järve elu tuba" sel laupäeval, 28.juunil tavapärasest kauem. Algusega kell 19:00 toimub näitusemaja taga kontsert Kasepää rannapidu 2014, niiet kuni kontserdi alguseni saavad kõik huvilised tulla Peipsi näitust uudistama.
Näituse kohta lisainfot leiate /peipsi-piirkond/naitus.

18-20 juunil Greenman projekti lõpuüritus Pihkvas

Toimus viimane juhtkomitee koosolek, töögrupi koosolek, renoveeritud Dendropargi avamine Pihkvas ja jätkuprojekti kavandamise koosolek.

18. ja 19. juunil toimub Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni veeressursside kompleksse haldamise töörühma nõupidamine Tartus.

Peipsi Koostöö Keskus on  Eesti-Vene ühiskomisjonis piiriveekogude kaitse ja kasutamise veeressursside kompleksse haldamise töörühma liige.

Täna, 16.juunil algas rahvusvaheline looduslaager ehk mis on ühist hommikuvõimlemisel ja puutööl

Projekti „People with Nature“ raames toimub 16.–20. juunil 2014 Võrumaal Rogosi mõisas rahvusvaheline looduslaager. Laagri eesmärgiks on koos naaberriikide osalejatega õppida tundma Eesti loodust ning mõista paremini inimese ja looduse vahelisi seoseid. Sarnased laagrid on toimunud ka Lätis ja Venemaal. Nüüd korraldavad seda Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus Eestis.

28.augustil toimub keskkonnaharidusliku koostööprojekti "Inimene ja loodus" lõpuseminar Tartu loodusmajas

Lõpuseminari kohta leiate lisateavet SIIT

Õpilased uurivad näitusel Peipsimaa loodust

Täna, 27. mail toimub Eesti-Läti-Vene koostööprojekti viimane Peipsi-teemaline õppepäev. Õppeprogrammi „Suur järv Peipsi“ viiakse läbi Mustvee külje all Tiheda külas Peipsi püsinäitusel ning ka rannas. Lisaks külastavad õpilased Kallaste liivakivipanka ning Alatskivi lossi.

Tadžikistani väikeettevõtjad plaanivad Eesti kogemust hakata kasutama kohalike loodustoodete ja -teenuste arendusel

Täna, 22. mail saabuvad Eestisse loodustoodete ja ökoturismi arendajad Tadžikistanist. Peipsi Koostöö Keskuse korraldatav viiepäevane õppereis aitab osalejatel koguda teadmisi, kogemusi ja ideid, mida Lääne-Pamiiris senisest paremini teha.

Peipsi Koostöö Keskusel käis külas Raadio4


Kooliõpilased uurivad õppepäevadel Peipsimaad

Täna, 28. aprillil ja reedel, 2.mail toimuvad õppepäevad, kus saadakse uusi teadmisi ja kogemusi Peipsi järvest ning selle piirkonna eripäradest.

23.-25. aprillil toimub Greenman projekti raames haljasalade majandamise koolitus

Koolitus on mõeldud eelkõige linnade haljasalade majandamise spetsialistidele ning ülikoolide sama eriala õppejõududele.

ETVs esilinastub 10.aprillil dokumentaalfilm “Idapiiiril”, mis valmis Peipsi Koostöö Keskuse projekti "EUBORDERREGIONS" raames

10. aprillil kell 20.30 esilinastub ETVs dokumentaalfilm  “Idapiiril”, mis räägib elust Eesti-Vene piirialal, piiriülesest koostööst ja piirkonna tulevikuväljavaadetest.

Veeseire alane praktiline koolitus ühingutele Dnestri valgalal, Moldovas

Projekti "People with Nature" värske uudiskiri on ilmunud

Eesti-Läti-Vene keskkonnaharidusliku koostööprojekti "People with Nature" tegemistest saate lugeda värskest uudiskirjast. Uudiskiri on kättesaadav inglise keeles  siin.

Loovtööde konkursi "Inimene ja loodus" laagrisse saajad selgunud!

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Pihkva Andekate Laste Arendamise Regionaalse Keskuse eestvedamisel ning Peipsi Koostöö Keskuse kaasabil korraldatud loovtööde konkurss „Inimene ja loodus“ on lõppenud ning laekunud tööde seast on valitud osalejad rahvusvahelisse looduslaagrisse, mis toimub 16. – 20. juunil 2014 Rogosi mõisas. Konkurss viidi läbi ühisprojekti "People with Nature" toel. Vaata laagris osalejate nimesid ja täpsemat infot siit.

EL teaduse 7.Raamprogrammi projekti "EUBORDERREGIONS" raames valmis dokumentaalfilm "Idapiiril"

Seminaril Armeenias tutvustatakse uut õppematerjali ning Eesti keskkonnahariduslikke tegevusi

19.-20.märtsil Jerevanis toimuval seminaril on peamiseks teemaks uue õppematerjali "One Planet Lifestyle" tutvustamine loodusainete õpetajatele.

6.veebruari seminari "Eesti märgalad 2014" ettekanded on huvilistele kättesaadavad

Tartu loodusmajas toimunud märgalade teemalise seminari ettekanded ja helifailid esinejate kõnedega on soovijatele kättesaadavad SIIN

Koolinoori oodatakse osalema loodusteemaliste loovtööde konkursile veebruari lõpuni

1. märtsini on aega, et valmistada põnevaid keskkonnateemalisi loovtöid,
esitada need Tartu Keskkonnahariduse Keskusesse ning kandideerida
rahvusvahelisse laagrisse, mis toimub sel aastal juuni keskel Lõuna-Eestis
Rogosi mõisas.

KUTSE seminarile "Eesti märgalad 2014" 6. veebruaril Tartus

Eesti Märgalade Ühing koos sõpradega kutsub osalema rahvusvahelise märgalade päeva puhul korraldataval seminaril Tartu Loodusmajas. Kuna käesoleval aastal on rahvusvahelise märgalade päeva teemaks "Märgalad ja põllumajandus", siis räägitakse seminaril põhjalikumalt põllumajanduse ning märgalade seosest Eesti kontekstis. Muuhulgas käsitletakse märgalade kui väärtuslike ökosüsteemide taastamist ja loomist - Eestis järjest laienevat tegevust, millega saab näiteks vähendada põllumajanduse negatiivset mõju Läänemerele. Samuti tutvustatakse uuemaid märgaladega seotud loodushariduse projekte ning töövahendeid. Välja kuulutatakse ka Alam-Pedja looduskaitseala 20. aastapäev ning sellega seotud ürituste kava.
Esinejate hulgas on nii riigiametnikke, teadlasi kui ka lihtsalt märgalade sõpru, ettekannetest ja töötubades osaleja peaks saama mitmekülgse ülevaate praegu ja lähitulevikus Eesti märgaladel toimuvast.

Kasepää ja Mustvee pered avastavad perepäeval Peipsimaad

Täna, 4. jaanuaril toimub Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel perepäev. Päeval osalevad tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega pered Kasepää vallast ja Mustveest, kokku võtab päevast osa 24 inimest. Päeva läbiviimiseks kogus Peipsi Koostöö Keskus möödunud aastal annetusi. Laekunud 574 euro abil kaetakse transpordi-, toitlustuse ning vaatamisväärsuste ja töötubade kulud.

Peipsi Koostöö Keskus soovib kaunist jõuluaega ja edukat uut aastat!Koolivaheajal korraldatav perepäev ootab toetajaid

Talvisel koolivaheajal korraldab Peipsi Koostöö Keskus tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega Peipsimaa peredele (ligi 24 inimesele Mustvee ja Kasepää kandist) ilusa, väljasõitudega, perepäeva. Selleks kogume aktiivselt rahalisi annetusi.

28. novembril toimub XI Peipsi Foorum Narvas

28. novembril korraldab Peipsi Koostöö Keskus koostöös oma partnerite Tartu Ülikooli Narva Kolledzi ja Chudskoe Projektiga Pihkvast juba  järjekorras üheteistkümnenda Peipsi Foorumi. Kuna Foorum toimub sel aastal Narvas, on selle alapealkirjaks Narva Foorum.

Toimus viimane neljast haljasalade majandamise seminarist Greenman projekti raames


Armeenia keskkonnaharijad Eestis

Peipsi Koostöö Keskus jagab loodusteadmisi spordiüritusel Tartus

Pühapäeval, 6.oktoobril 2013 toimub Tartu MINI Nelikürituse 2013 lõpetamine Tartus Lõunakeskuses. Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus viivad üritusel läbi erinevaid loodushariduslikke tegevusi - meisterdada saab liivapilte, kassikakku ja lahendada kalanimede otsimismängu.

Moldova looduskaitsealal Plaiul Fagului'l toimus 8 lähema kooli õpetajatele seminar uue õppeaine kooliprogrammi lülitamiseks

28. septembril toimunud seminar on ettevalmistus õpetajatele ökoloogia tundide läbiviimiseks. Koolituse korraldas Peipsi Koostöö Keskuse Moldova partner ,AFPMDD, arengukoostööprojektis - Keskkonnahariduse edendamine kaasates noori jälgima Plaiul Fagului kaitseala metsade bioloogilist mitmekesisust.

Keskkonnahariduslik õppereis Venemaale andis uusi ideid

People with Nature projekti partnerite õppereis toimus 16.-21.septembril Pihkva oblastisse.

Konverents piriiülese Dnestri jõe haldamisest, Chisinaus, Moldovas, 20-21 septembril

Konverents leiab aset Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projekti "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas" ühe tegevusena.

19. septembril toimub infoseminar "Loodusretkel ratastoolis"

Koostöös MTÜ Händikäpa liikmetega on toimunud kolm mitmepäevast loodusretke. Nii on saadud palju kogemusi, mida üheskoos arutada ja jagada teistega.

Tartu Rattamaratoni lasteüritustel saab uurida veetaimi ja kalasoomust

Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus osalevad laupäeval, 14.septembril koos Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmiga Tähtvere spordipargis Euroopa koostöö päeva tähistamisel ning SEB 16. Rattamaratoni lasteüritusel.

Tartumaa parimad õpilased bioloogia- ja geograafiaolümpiaadidel lähevad õppereisidele

12.-14. ja 20.-21. septembril toimuvad Tartu maakonna ja linna õpilastele õppereisid, et saada praktilisi kogemusi eluslooduse tundmaõppimisel ja külastada Eestimaa põnevaid kohti.

Saatse Seto muuseumis saab käia piki pihla piirirada

Peipsi Koostöö Keskuse loodushariduse spetsialisti Piret Pungas-Kohvi poolt koostatud seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm "Pihla piiriraja pajatused" viib matkajad kokku uute ülesannetega.

Rezeknes toimus kolmas Greenman projekti haljasalade majandamise seminar

22. augustil toimub Tallinnas, Riigikogu teabekeskuses seminar "Arengukoostöö ja kodanikualgatuse võimalused Gruusias", kus tutvustatakse ka Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö alaseid tegevusi

21.aug. 2013 Lodjafestivali soopäeval viib töötubasid läbi Peipsi Koostöö Keskus

Soopäeval Emajõe Suursoos tutvustavad Peipsi Koostöö Keskuse liikmed turbakohvri sisu ning kutsuvad Peipsi järve näitusele. Vaata programmi siit: http://www.lodi.edicy.co/lodjafestival

18.aug. 2013 Ökofestivali perepäeval Karilatsis tutvustatakse Peipsi järve

Ootame kõiki oma sõpru ja rohelise eluviisi austajaid pühapäeval, 18. augustil Ökofestivali perepäevale Karilatsis, Põlva Talumuuseumi õuel, kus tutvustame koos Tartu Keskkonnahariduse Keskusega oma telgis vett kui elukeskkonda.

16.- 18. augustil vallutavad MTÜ Händikäpp liikmed mandri-Eesti põhjapoolseima punkti

16.-18.augustil toimub Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel MTÜ Händikäpa liikmetele  suvine loodusretk, mis on järjekorras juba kolmas. Eestis on metsa või raba külastamiseks loodud palju loodusradasid. Enamus neist on mõeldud füüsiliselt tervetele inimestele, kuid ka liikumispuue ei pruugi saada takistuseks.

Peipsi Koostöö Keskus alustab arengukoostöö projekti, et Moldova noored saaksid võtta osa kaitseala bioloogilise mitmekesisuse jälgimisest


Peipsi Koostöö Keskus alustab Välisministeeriumi toel keskkonnaharidusprojekti Armeenias

Loe Välisministeeriumi pressiteadet siit

Noored uurivad rahvusvahelises laagris Läti loodust

Täna, 22.juulil algab Lätis rahvusvaheline looduslaager, kus osaleb 9 noort Eestist. 6-päevane programm viib Eestist, Lätist ja Venemaalt pärit noored Riia lähedale. Laagri eesmärgiks on uurida looduse mitmekesisust ja tutvustada erilisi looduskaitsealasid Lätis. Aga ka oma naabritega lihtsalt paremini tuttavaks saada.

Uus Jänku-Jussi multikas räägib Peipsi järvest

Alates 10. juulist saavad lapsed vaadata Peipsi järve teemalist Jussi multikat, kus Jänku-Jussi perekond külastab Kasepääl asuvat Peipsi järve näitust. Juttu tuleb näiteks Peipsi järve suurusest, järves elavatest kaladest ning sellest, kas kaladele riigipiir kehtib. Multikas on kõigile huvilistele kättesaadavad internetiaadressilt http://www.lastekas.ee
Jussi multikas valmis Peipsi Koostöö Keskuse ning Lasteveeb OÜ koostöös tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele.

Peipsi Koostöö Keskus kogub perepäeva jaoks rahalisi annetusi


Tänavu oma 20. tegevusaastat tähistav Peipsi Koostöö Keskus plaanib sünnipäeva puhul korraldada tagasihoidlikumate rahaliste võimalustega Peipsimaa peredele (ligi 24 inimesele Mustvee ja Kasepää kandist) ilusa, väljasõitudega, perepäeva Peipsi ääres. Võiks ju arvata, et kui elad Peipsi lähedal, siis oled näinud kogu selle ilu. Samas on kitsikuse korral just vaba aja veetmise võimalused need, mille pealt kokku hoitakse - Peipsi järve näituse või Alatskivi lossi külastus on jäänud paljudel kaugesse tulevikku ootele.

Peipsi päeva korraldamiseks loodame koguda vähemalt 570 eurot, mille eest saame katta transpordi- ja toitlustuskulud ning tasuda vaatamisväärsuste külastuste eest. Juhul, kui annetusi koguneb rohkem, saame läbi viia enam aktiivtegevusi või kaasata suurema arvu osalejaid. Peipsi Koostöö Keskuse liikmed viivad päeva ise läbi - igapäevaselt korraldame loodushariduslikke õppepäevi koolidele, sh programmi Peipsi järve reisipäevik, niiet perepäeva korraldamiseks inspiratsiooni ja oskusi jätkub.


Peipsi Koostöö Keskuse arveldusarve:
Swedbank 221012449629
märksõna: toetus (toetaja isikukood*)


Annetuste kogunemist saab jälgida SIIT


Peipsi Koostöö Keskus võttis osa Eesti Veeühingu Suveseminarist 2013: Peipsiveere Veemajandus

Suveseminar toimus 14.-15.juunil 2013.

Tartu Ülikooli riigiteaduste instituut koos Peipsi Koostöö Keskuse ja Tbilisi Riikliku Ülikooliga korraldab 15-22. juunil rahvusvahelise suvekooli Gruusias.

Peipsi Koostöö Keskuse kahe projekti rahastaja Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm korraldas Siguldas 10.-11. juunil aastaürituse

Aastaürituse teisel päeval korraldatud väljapanekul oli esindatud "Greenman" projekt projektis osalevate linnade infomaterjalide ning Peipsi Koostöö Keskuse poolt koostatud projekti kalendri ja infomaterjaliga.

Peipsi Koostöö Keskus korraldas koostöös Tampere linnavalitusega teise haljasalade majandamise alase õppereisi Tamperesse

3.-6. juuni 2013 võttis Tampere linnavalitus teist korda vastu haljasalade majandamise projekti "Greenman" partnerid ja spetsialistid ning tutvustas osalejatele õiteilus Tamperet ning neil kasutusel olevaid geoinfosüsteeme.

Peipsi järve näitusel saab mängida linnubingot ja panna kokku kalamudelit

5. juunil esitleb Peipsi Koostöö Keskus Kasepääl käed-külge eksponaatidega täiendatud näitust Peipsi järve elu tuba. Näituse külastajad saavad ära arvata kala pikkust, panna kokku kalamudelit või Peipsi puslet, mängida linnubingot, proovida jalga kalamehesäärikuid jne. Kokku on näitus täienenud ligi kümne erineva mängulise eksponaadiga.

Jõgevamaa Peipsi äärsed lasteaiad tegid loodusega tutvust kodust kaugemal

24. ja 27. mail toimuvad Jõgevamaa Peipsi äärsete lasteaedade selle õppeaasta viimased õppekäigud.

Peipsi kaladega postkaardid kutsuvad näitusele

Peipsi Koostöö Keskus andis välja postkaardid Peipsi kalade piltidega. Postkaardi abil saab õppida kala nimesid nii eesti, vene, inglise kui ladina keeles.

Kutsume osalema rahvusvahelisse noorte looduslaagrisse Lätimaale

22.-27.juuli 2013 toimub Riia lähistel noorte looduslaager, kuhu ootame osalema ka kümmet Eesti noort vanuses 13-16aastat.

Teeme ära 2013 raames toimusid talgud Peipsi näituse heaks

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre esineb ettekandega rahvusvahelisel piiriuuringute konverentsil "Borders, Cooperation and Regional Conflict in Post-Soviet Contexts”; mis toimub 28-30 aprill, Tbilisis, Gruusias.


Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Eleri Seer esineb "Greenman" projekti teavitus- ja nähtavusvaldkonna arendamise ülevaatega juhtkomitee- ja töökohtumisel Rezeknes 18.-19.aprill.


Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre esineb ettekandega Eesti-Vene piiriregiooni sotsiaal-majanduslikust arengust, õppeprogrammi “Bordering perspectives and processes in everyday life at the EU’s external frontiers” raames, Tartu Ülikoolis.


Peipsi Koostöö Keskuse liige Sirje Tamm osaleb XI Läänemeremaade MTÜde Foorumil, 16.-17. aprillil Peterburgis


Peipsi Koostöö Keskus alustas KÜSKi toetusel projekti ühenduse kommunikatsioonialaste oskuste arendamiseks

Mustvees  ja Räpinas peetakse 11-15 märtsil Maailma- ja Veenädalat

7.-8. veebruaril toimus Pihkvas Greenman projekti seminar haljasalade majandamisest "Green management system development and methods of green areas inventory"


Paljulapselise pere heaks koguti 1125 eurot

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ja Peipsimaa Külastuskeskus kogusid novembris ja detsembris ühiselt annetusi Peipsi järve äärses vallas elava noore 4-lapselise pere heaks.

Peipsi Koostöö Keskus soovib kõigile kauneid pühi!


Peipsi Koostöö Keskus koostöös Tampere linnavalitsusega korraldas Greenman projekti raames õppereisi Tamperesse 12.-14. detsembril 2012

Tampere haljastust ning selle majandamist peetakse üheks parimaks Eestiga sarnasestes kliimaoludes. Õppereis korraldati selleks, et tutvuda sealse haljasalade majandamise süsteemiga.

Noorele 4-lapselisele perele on lahked annetajad kinkinud juba 815 eurot, loodame enne jõule koguda veel 65 eurot.

Järjest enam leidub neid inimesi, kes endale jõulukingi asemel paluvad teha kingituse kellelegi, kel seda tõesti vaja on. Peipsi Koostöö Keskus ja Peipsimaa Külastuskeskus on novembri keskpaigast alates kogunud annetusi ühe Peipsi ääres elava noore 4-lapselise pere jaoks, et neile kinkida jõuludeks automaatpesumasin ning narivoodi. Hetkel on seatud eesmärgist, st 880 eurost veel puudu 65 eurot. Seega ootame endiselt lahkeid kinkijaid. Annetuste kohta leiab rohkem teavet: www.ctc.ee/toeta

29. novembril 2012 kirjutati Roomas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veekonventsiooni (UNECE Water Convention) partnerite kohtumisel alla piiriülese Dnestri jõe kokkuleppele


28.-30. novembril toimus Pihkvas Greenman projekti raames rahvusvaheline seminar "Linna maastikuarhitektuur". Seminari raames esitles Peipsi Koostöö Keskus ka vastvalminud kalendrit Tartu, Rezekne ja Pihkva haljasalade kohta.

Seminar nimega "Urban Landscape Design" oli jagatud kolme ossa - esimene keskendus asukoha küsimustele linna haljasalade majandamisel, teine säästva maastikuarhitektuuri põhimõtetele ning kolmas osa toimus ümarlaua vormis - maastikuarhitektuuri ideede rakendamine Greenman projekti sihtobjektidel.

28. novembril toimub Pihkvas 10. Peipsi Foorum


Üleskutse: aitame 4-lapselist noort perekonda

Peipsi Koostöö Keskus ja Peipsimaa Külastuskeskus kutsuvad üles häid ja toredaid inimesi toetama üht Peipsi-äärses vallas elavat noort 4-lapselist perekonda, et neil oleks lihtsam pesu pesta ning lastel oma voodi, kus magada.
Vaata lähemalt: http://www.ctc.ee/toeta

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre esineb ettekandega rahvusvahelisel piiriuuringuid käsitleval konverentsil BRIT XII “Border Regions in Transition", 16. novembril Busanis, Lõuna-Koreas

Tartumaa õpilased osalesid Peipsi järve reisipäeviku õppeprogrammis

Oktoobris viis Peipsi Koostöö Keskus läbi neli õppepäeva, kus ligi sada õpilast said näha, kuulda ja kogeda, mis on Peipsi järves ja Peipsi piirkonnas erilist.

Kas tunned Peipsi randa või elurikkust? Proovi oma teadmisi viktoriinis.

16. oktoobril esitleme Tartus interaktiivset õppeviktoriini "Kas tunned Peipsi loodust?", autoriks Arne Ader.

Kutsume Vene ja Läti kolleegid Eestimaa loodushariduse pärleid korjama

Teisipäeval, 25. septembril alustavad 23 Vene-, Läti- ja Eestimaa looduskeskuste töötajat viiepäevast õppereisi Eestis loodusharidust pakkuvatesse asutustesse.

21. septembril tähistatakse Euroopa koostöö päeva

Peipsi Koostöö Keskus koos oma heade partneritega Eestist, Lätist ja Venemaalt korraldab septembrikuus erinevaid üritusi, tähistades sel viisil Euroopa koostöö päeva.

18.-19. sept. toimub Tartus Eesti-Vene valitsustevahelise piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni istung

Ühiskomisjoni 15. istungil arutatakse Narva jõe ja Peipsi järve veemajandust, piiriveekogude seisundit, seireprogrammide ja uuringute käiku, järgmise aasta töökavasid ning Narva hüdroelektrijaama ja veehoidlaga seotud küsimusi.

12-13. september korraldas Peipsi Koostöö Keskus Tartus rahvusvahelise haljasalade majandamise alase seminari

Seminaril osalesid haljasalade majandamise seisukohast kõige olulisemad spetsialistid.

12.-13. september korraldab Peipsi Koostöö Keskus rahvusvahelise seminari haljasalade majandamisest

12-13. september korraldab Peipsi Koostöö Keskus haljasalade majandamise alase seminari „Keskkonna planeerimine linnaaladel  (“Environment Management in Urban Areas”), Eesti-Läti-Venemaa ühisprojekti „GreenMan“ raames. Seminaril osalevad Eesti, Läti ja Vene piirialade suuremate linnade – Tartu, Rezekne ja Pihkva – haljasalade majandamisega tegelevad spetsialistid. Projekti peaeesmärgiks on parandada olemasolevate haljasalade olukorda ja suurendada roheluse hulka linnapildis.

Loovtööde konkurss "Inimene ja loodus"

Eesti-Läti-Vene keskkonnahariduseliku koostööprojekti raames kuulutati välja koolinoorte loovtööde konkurss "Inimene ja loodus" tähtajaga 1.märts 2014. 

Tartumaa parimate loodusainete tundjate õppereis 2012. aastal

13.-15. septembril toimub traditsiooniliselt Tartu maakonna bioloogia-ja  geograafiaolümpiaadide piirkondliku vooru parimatele 6.- 12. klassi õpilastele ja nende juhendajatele õppereis, sel korral Läänemaale.

Loodusretk tõestab, et liikumispuue ei ole takistuseks loodusesse minekuks

Peipsi Koostöö Keskuse ja MTÜ Händikäpp eestvedamisel toimub 9.-12. augustil Läänemaal looduslaager liikumispuudega inimestele. Vaatamata sellele, et võimalused tänases Eestis ratastooliga loodusesse minekuks on ääretult napid või puuduvad üldse, on laagri korraldajad suutnud koostada 4-päevase programmi just liikumispuudega inimestele.

VII Piiriülese koostöö suvekool, 13.-17. august

Peipsi Koostöö Keskus korraldab juba seitsmendat korda piiriülest koostööd käsitleva suvekooli, mille teemaks sel aastal on piirialade areng läbi haridus-, keskkonna- ja ettevõtjate koostöö.

Peipsi Koostöö Keskus alustas kaht EST-LAT-RUS programmi projekti

Greenman projekt alustas tegevustega maikuus ning People with Nature aprillis 2012 aastal.

Eesti-Läti-Vene koostööprojekt ühendab jõud parema keskkonnahariduse nimel

Aprillikuus alanud koostööprojekt lühinimega „Inimene ja loodus” ühendab oma tegevustega 11 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt, mittetulundussektorist riiklike asutusteni. Eestist osalevad projektis Peipsi Koostöö Keskus ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus. Kahe ja poole aasta jooksul toimub koolitusi, koostatakse viis näitust, töötatakse välja erinevaid õppematerjale ning arendatakse keskkonnahariduse keskusi.

Mustvees toimub 31. mail Maailmapäev

Maailmapäeva eesmärgiks on tutvustada, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.

Teaduspäevad noorgeograafidele ja nende juhendajatele

11.-13. mai 2012 toimuvad Otepääl geograafiaolüpiaadi lõppvooru raames Teaduspäevad.

Algab ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülene koostööprojekt “GreenMan”

1. mail 2012 sai alguse rahvusvaheline “GreenMan” projekt (täisnimega – “Tartu, Rezekne, Pihkva: Eesti-Läti-Vene piiriala linnade keskkonnasõbralik linnaarendus ja planeerimine”), mida rahastab  Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm.

Räpinas toimub 2. mail Maailmapäev

Maailmapäeva eesmärgiks on tutvustada, kuidas globaalprobleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma.

Õppereiside sari annab Lõuna-Eesti õpetajatele uusi ideid

Laupäeval, 14. aprillil toimub esimene Lõuna-Eesti bioloogia- ja geograafiaõpetajatele mõeldud õppekäik Peipsimaale. Sellega algab Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel korraldatav viiest väljasõidust koosnev loodusõppekäikude sari, kus tutvutakse huvitavate ja erinevate võimalustega klassiekskursioonideks Eestis ja Põhja-Lätis.

Kutse õpetajatele projektis "Uurimuslik õpe Tartumaa õpilastele" osalemiseks

Tartu ja Tartumaa loodusainete õpetajad! Kutsume teid osalema uurimustööde kirjutamise ja juhendamise koolitusel, mis toimub 22. märtsil 2012 kell 10.00 Tartu Maavalitsuse saalis (4. korrus). 

Märgalade päeva tähistav seminar 2. veebruaril Tartus

Head märgalade huvilised!

Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, MTÜ Eesti Märgalade Ühing ja MTÜ Peipsi Koostöö Keskus korraldavad seminari teemal:

“Eesti märgalad 2012 - kus oleme ja kuhu läheme?”

Häid pühi ja teguderohket uut aastat!

Peipsi Koostöö Keskus soovib kõigile kauneid jõulupühi ja teguderohket 2012. aastat!

Uus veemajandusalane artiklitekogumik

Novembri lõpus valmis Peipsi Koostöö Keskusel uus inglise- ja venekeelne artiklitekogumik, mille teemaks on piiriülene veemajandus Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia maades ja kolmanda sektori roll selles. Lähemalt tutvustatakse Peipsi järve, Dnestri jõe, Doonau delta, Kura-Araksi ja Chu ning Talasi jõgede näiteid.

24. novembril toimub Tartus IX Peipsi Foorum

24. novembril korraldab Peipsi Koostöö Keskus koostöös oma partnerite Forum Balticumi, SA Emajõe Jõeriigi ja Chudskoe Projektiga  juba  järjekorras üheksanda Peipsi Foorumi, mis sel aastal leiab aset Tartus. 

Ukraina veespetsialistid Doonau delta piirkonnast külastavad Eestit 21.-25. novembril

Visiit leiab aset sel sügisel alanud Peipsi Koostöö Keskuse arengukoostöö projekti  "Integreeritud veemajandamine Doonau jõe delta alamvesikonnas Ukrainas" raames.

Peipsi Koostöö Keskus ootab koole "Turbakohvrit" laenutama

Sügis-talvisel hooajal, mil ilmastikuolud soosivad õuesõppe läbiviimist aina vähem, soovitame koolidele õppetunde atraktiivsemaks muuta õppevahendite komplekti "Turbakohver" abil (autor Marika Kose).

Uus loodusõppeprogramm "Mageveega seotud liigid Peipsi järvel ja tema vesikonnas"

Teisipäeval, 18. oktoober kell 16.00 esitletakse Tartus, Tartu Ülikooli Botaanikaaias (Lai 38) DVD-kandjal õppeprogrammi „Mageveega seotud liigid Peipsi järvel ja tema vesikonnas”.

Tartu maakonna parimate loodusainete tundjate õppereis 2011. aastal

Traditsiooniliselt toimub Tartu maakonna bioloogia-, geograafia – ja loodusõpetuseolümpiaadide piirkondlikke voorude parimatele 6.- 12. klassi õpilastele ja nende juhendajatele õppereis, sel korral Ida - Virumaale.

Peipsi järve näitusel uued lahtiolekuajad

Näitus "Peipsi järve elu tuba" on avatud talvehooajal T-N kl 10-14, aadressil Sõpruse 84, Kasepää, Jõgevamaa. Näitusel saab endiselt vaadata, kuidas näevad välja Peipsi järves elavad kalad, huvilised leiavad teavet Peipsi-äärsest elust. Turismiinfoga varustab külastajaid Peipsi Infokeskus. Lisateave siit või info@peipsi.ee

Pakume loodusõppeprogramme koolidele

Peipsi Koostöö Keskus pakub loodushariduslikke õppeprogramme  Jõgeva- , Põlva- ja Tartumaa koolidele.

Suvekool piiriülesest veemajanduskoostööst 14.-18. august 2011.

Peipsi Koostöö Keskus korraldab juba kuuendat korda piiriülese koostöö alase suvekooli, mille teemaks sel aastal on „Piiriülene veemajandus ja säästev areng Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia  riikides

Looduslaager Pärnumaal

29.-31. juuli toimub erivajadustega inimeste looduslaager.
 Eestis on loodud palju erinevaid võimalusi loodusradade näol minna rappa või metsa. Enamasti pakutakse võimalusi lasteaialastest pensionärideni, kuid vähesed mõtlevad sellele, kuidas pääsevad nendele radadele erivajadustega inimesed.
Seega läheme kolmeks päevaks looduslaagrisse Pärnumaale ja Viljandimaale, et saada teada uusi teadmisi ja väärtustada liikumispuudega inimeste võimalusi ning vajadusi eluslooduse tundma õppimisel.
Koostöös MTÜ Händikäpp liikmetega korraldatavas laagris külastatakse praktilise loodusõppe eesmärgil erinevaid loodusradasid, toimuvad töötoad ja arutelud.

Uued projektid Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel

Meil on hea meel teatada, et Keskkonnainvesteeringute Keskus  otsustas rahastada nelja meie projekti. Suur tänu!

KUTSE: Piiriülese veemajanduse suvekool 14.-18. august 2011

Kutsume teid osa võtma rahvusvahelisest suvekoolist „Piiriülene veemajandus ja säästev areng Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia (EECCA) riikides”, mis toimub 14.-18. augustil 2011 Peipsi ääres ning mis toob kokku üle 20 veemajanduse küsimustega tegeleva MTÜde esindaja, veemajanduse eksperdi ja kohalike omavalitsuste esindaja EECCA riikidest.

Eesti ja Venemaa allkirjastasid regioonidevahelise ja piiriülese koostöö vastastikuse mõistmise memorandumi

18. veebruaril 2011allkirjastasid regionaalminister Siim Kiisleri ja esmakordselt Eestis ametlikul visiidil viibiv Vene Föderatsiooni regionaalarengu minister Viktor Basargin Eesti Vabariigi Siseministeeriumi ja Vene Föderatsiooni Regionaalarengu ministeeriumi regioonidevahelise ja piiriülese koostöö vastastikuse mõistmise memorandumi.

Peipsi Koostöö Keskus jagab märgalade päeva puhul koolidele sooraamatuid

 Peipsi Koostöö Keskus tähistab täna, 2. veebruaril rahvusvahelist märgalade päeva uue eestikeelse käsiraamatu kinkimisega Lõuna-Eesti õppeasutustele ja looduskeskustele. 

Uued programmid, raamatud ja ekspositsioonid abiks märgalade teema tutvustamisel. Projekti "Tagasi loodusesse" lõpuseminar 28. jaanuaril 2011 Tartus

  28. jaanuaril 2011 algusega kell 10 toimub Tartu Ülikooli raamatukogus Eesti-Läti ühisprojekti Tagasi loodusesse lõpuüritus. Seminaril tutvustatakse uusi loodushariduslikke õppematerjale ja  -vahendeid märgalade uurimiseks. Kahe viimase aasta jooksul on valminud nii kooliõpilastele kui teistele loodushuvilistele mõeldud materjale alates loodusõppeprogrammidest ja lõpetades sooteemalise lauamänguga. Õppematerjalide autoriteks on eelkõige projektimeeskond ise ehk Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Keskkonnaameti ning Gauja ja Kemeri rahvuspargi töötajad. 

Ilmus "Tagasi loodusesse" kolmas uudiskiri

Eesti-Läti koostööprojektis "Tagasi loodusesse" toimuvaga saate tutvuda uudiskirja kolmanda numbri vahendusel.

Valmis uus loodusõppeprogramm "Konnapilgul mööda Emajõge"

Teisipäeval, 14. detsembril kell 15.00 esitletakse Tartus, Keskkonnahariduse Keskuse (Kompanii 10) saalis CD-kandjal multimeediaprogrammi „Konnapilgul mööda Emajõge”.

Peipsi kalavarud on tõusuteel

15.-19. novembrini toimus kalapüügikomisjoni 31. istung, kus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni esindajad arutasid piiriveekogude kalavarude seisu ning leppisid kokku järgmisel aastal Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvest püütavad kalakogused.

Seminar kaksiklinnadest ning piirialade identiteedist, 20.-21. novembril Narva-Jõesuus

Peipsi Koostöö Keskus koos Tartu Ülikooli Riigiteaduste instituudi ja Södertörni Ülikooliga (Rootsi) korraldavad Narva-Jõesuus 20.-21. novembril seminari " Twin cities and border identities”.

Uued loodusõppeprogrammid ja vahendid märgaladega tutvumiseks

Valminud  on  üheksa  uut  riiklikku  õppekava  toetavat  märgalade  teemalist  loodusõppeprogrammi, mis on kasutajatele kättesaadavad nii eesti kui vene, aga ka läti keeles.

Algas uus projekt "HansaLinks"

Peipsi Koostöö Keskus alustas koos Venemaa ja Saksamaa partneritega uut projekti “HansaLinks: Hansalinnade ajalooline kogemus ning tänapäevane kultuurikorraldus“.

Sooteemalise muinasjuturaamatu esitlus

MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse eestvedamisel on valminud sooteemaline muinasjuturaamat „Kalli ja Modrise soorännulood“.

Tartumaa õpilaste õppereis Pärnumaale

16.- 18. september toimus kolmapäevane õppereis Pärnumaale, Tartu maakonna 6.- 12.klassi parimatele loodusainetundjatele ning nende juhendajate.  Õppereisil osales 35 õpilast ja 14 õpetajat kümnest Tartumaa koolist.

Pakume koolidele loodusõppeprogramme

Peipsi Koostöö Keskus korraldab sügisel 2010 ja kevadel 2011 Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaa koolidele 30 loodusõppepäeva.

Algab piiriülese koostöö suvekool

Täna algab Värskas viies rahvusvaheline piiriülese koostöö suvekool „Cross border cooperation and regional sustainable development in the European border areas, on the EU immediate neighborhood“

Eesti–Vene ühisekspeditsioon Peipsi järvel

Teisipäeva, 10. augusti varahommikul algab Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel Peipsi järvel Eesti–Vene ühisekspeditsioon eesmärgiga saada infot kogu järve seisundi kohta.

Kutsume lapsi vanuses 7-13 aastat veetma sisukat suvepäeva Peipsi ääres!

Kutsume lapsi vanuses 7-13 aastat veetma sisukat suvepäeva Peipsi ääres, väljasõiduga Tartust 5., 9. ja 12. augustil, kus lapsed saavad kätt proovida laastupunutiste- ja vilepilli meisterdamisel, küünalde valmistamisel, pitsattrükkimisel, tutvuda kalameeste igapäevatööga – kalavõrkude puhastamisest kalaküpsetamiseni, käia väikesel matkal ja teha palju muudki.

KUTSE: Piiriülese koostöö suvekool 23.-26. augustil Värskas

Kutsume teid osa võtma viiendast rahvusvahelisest piiriülese koostöö suvekoolist „Cross border cooperation and regional sustainable development in the European border areas, on the EU immediate neighborhood“.

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni töörühm arutab veemajandustegevust

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni  Veeressursside haldamise töörühm koguneb Tallinnas 16.-17. juunil. Töörühma üheks liikmeks on ka Peipsi Koostöö Keskus, keda esindab kohtumisel projektijuht  Margit Säre.

Alustasime KÜSKi poolt toetatava sotsiaalse ettevõtluse alase äriplaani teise osaga

Peipsi Koostöö Keskus viib Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ellu projekti, mille esimese etapi (jaanuar-märts 2010) eesmärgiks oli arendada välja ja käivitada Peipsi Koostöö Keskuse sotsiaalse ettevõtluse alane äriplaan.

Rahvusvaheline fotokonkurss lastele Maailma keskkonna päeva tähistamiseks

Mehhiko Chapala Järve Sõprade ühing kutsub osalema rahvusvahelisele laste fotokonkursile "Päev järvel"

"Tagasi loodusesse" teine uudiskiri

Eesti-Läti koostööprojekti "Tagasi loodusesse" kevad-suviste sündmustega saate tutvuda uudiskirja teise numbri vahendusel.

KUTSE: Loodusmängude mängimine 8.mail

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Peipsi Koostöö Keskuse ja Keskkonnaametiga kutsuvad taas loodusesõpru mängima loodusmängude loomise konkursi parimaid töid.

Kevadised õppepäevad märgaladel

Peipsi Koostöö Keskusel on valmimas kolm uut loodusõppeprogrammi, mille eesmärk on õppida  tundma erinevaid märgalasid tehes erinevaid vaatlusi ja praktilisi töid.

KUTSE: Konkurss osalemiseks rahvusvahelises lastelaagris Soomaal

Keskkonnaamet kuulutab koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Peipsi Koostöö Keskuse, Kemeri ja Koiva rahvuspargiga välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse laste looduslaagrisse. Looduslaager toimub 9.-11. juunil 2010 Soomaa rahvuspargis ning sinna on oodatud osalema 10 õpilast Eestist ja 12 Lätist.

PRESSITEADE: Loodusõppeprogramme tutvustav koolitus

23.-24. aprillil toimub Värskas loodusõppeprogramme tutvustav koolitus Tartu, Põlva, Valga ja Võru maakonna loodusaineõpetajatele.

PRESSITEADE: Ümarlaud piiriveekogude haldamisest Ida- ja Põhja Euroopas

Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre osaleb rahvusvahelisel ümarlaual "Piiriveekogude haldamine Ida- ja Põhja Euroopas", mis toimub 27.-29. aprillil Kiievis.

Täna tähistatakse üle maailma Maa päeva

22. aprillil tähistatakse ülemaailmset Maa päeva. Maa päeva tähistamine sai alguse 1970. aastal USA-s, kus miljonid ameeriklased protesteerisid tänavetel keskkonna saastamise vastu.

Infovoldik Peipsiveere, Setomaa ja Võrtsjärve muuseumidest

Ilmunud on infovoldik "Muuseumide võrgustik - Setomaa, Võrtsjärve ja Peipsiveere". Infovoldik on kättesaadav võrgustiku muuseumides ja elektrooniliselt.

KUTSE: Seto käsitööd tutvustav töötuba lastele

Peipsi Koostöö Keskus ja Obinitsa Seto Muuseumitarõ kutsuvad Teid koos perega laupäeval 27.märtsil 2010 Obinitsa muuseumiga tutvuma ja töötubadesse meisterdama.

Peipsi Koostöö Keskus Elavate Järvede konverentsil Mehhikos

18-25. märtsini toimub Mehhikos, Chapala järve ääres Living Lakes 13. konverents, mis sedapuhku keskendub järvede majandamisele ("Lake Management - Challenges in a Changing World").

Märgalade päeva tähistamise konkursil auhinnatud koolid

Peipsi Koostöö Keskus kutsus üles 2. veebruaril tähistama koolides rahvusvahelist märgalade päeva. Sellega soovisime juhtida tähelepanu märgaladele ja nende kaitse tähtsusele.  Meil on suur rõõm, et sellele üleskutsele vastas 21 kooli Tallinnast Värskani.

Märgalade päeva seminar 2. veebruaril

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus kutsub Teid 2. veebruaril osalema seminaril “Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010”.

Märgalade päeva tähistamise konkurss koolidele

Üleskutse koolidele: “Hoolime meie märgaladest!”

Peipsi Koostöö Keskus, koostöös Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Keskkonnaametiga, kutsub teid üles 2. veebruaril - rahvusvahelisel märgalade päeval - korraldama erinevaid märgaladega seotud tegevusi

Peipsi Koostöö Keskus on kolinud!

Alates 4. jaanuarist 2010 asub Peipsi Koostöö Keskus uuel aadressil: Tartus, Puiestee 71A. Telefoninumbrid ja e-posti aadressid ei ole muutunud.

2009

Uudised ja pressiteated aastast 2009

Ootame peresid rahvusvahelisse looduslaagrisse

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös projekti "Tagasi loodusesse" partneritega kuulutab välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse looduslaagrisse.

Märgaladeteemalise koolikalendri esitlus

Peipsi Koostöö Keskusel on väga hea meel teatada, et kevadel välja kuulutatud foto- ja joonistuskonkursi „Märka märgalasid!“ paremad tööd on vormistatud lõbusa märgaladeteemalise koolikalendrina, mis pakub avastusrõõmu järgneva kahe aasta vältel.

PRESSITEADE: VII Peipsi Foorum 2.-3. detsembril Tartus

2.-3. detsembril korraldab Peipsi Koostöö Keskus Tartus juba seitsmenda Peipsi Foorumi.

Foto- ja joonistuskonkursi võidutööd selgunud!

21. septembril lõppes kooliõpilaste foto- ja joonistusvõistlus "Märka märgalasid!". Võistlus korraldati paralleelselt Eestis ja Lätis Peipsi Koostöö Keskuse ja Kemeri rahvuspargi poolt. 

KUTSE: Muuseumide koolitus 26. oktoobril Tartus

Peipsi Koostöö Keskus kutsub Teid koolitusele 26.oktoobril 2009 Eesti Rahva Muuseumi Näitusemaja loengusaalis (ERMi näitusemaja, J. Kuperjanovi 9, Tartu).  Koolitus hõlmab kogumispoliitika teemasid ja MUIS-i.

Peipsi järve elu tuba otsib taas uut kodu!

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus kuulutab välja avaliku konkursi näituse ”Peipsi järve elu tuba“ eksponeerimisruumi ja hoidja leidmiseks.

Uued õppeprogrammid märgaladel

Peipsi Koostöö Keskusel on valmimas kolm uut loodusõppeprogrammi, mille eesmärk on õppida läbi vaatluste ja praktiliste tööde tundma erinevaid märgalasid.

Loodusmängude loomise konkurss

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Peipsi Koostöö Keskuse ja Keskkonnaametiga kutsuvad kõiki looduse - ja mängusõpru osalema loodusmängude loomise konkursil.

KUTSE: 26. septembril - Mihklipäeva käsitöötoad Raadil

Peipsi Koostöö Keskus, Eesti Rahva Muuseum ja muuseumi sõprade selts kutsuvad mihklipäevale Raadi mõisapargis (Narva mnt 177, Tartu) 26. septembril kl 12 – 16!

KUTSE: 2.-3. detsembril Tartus Peipsi Foorum VII

Kutsume Teid osalema 2.-3. detsembril Tartus toimuval rahvusvahelisel ümarlaual „Piiriülene koostöö Euroopa Liidu piirialadel: keskkond, ühised loodusressursid ja regionaalareng”.

Rahvusvahelise kõrgharidusalase koostöö teemaline uudiskiri

Peipsi Koostöö Keskuse viies uudiskiri on pühendatud kõrgharidusalasele piiriülesele koostööle.

KUTSE: 15.-17. juuni - Laste looduslaagrisse Lätimaal!

15.-17. juunil toimub Lätis, Krimuldas looduslaager 12-14 aastastele noortele, kes õpivad Tartu, Valga, Võru ja Põlva linna/maakonna koolides.

KUTSE: 17. juuni - Ümarlaud Moldova-Ukraina ja Eesti-Venemaa piirialade arengust

Kutsume teid osalema ümarlauale Moldova-Ukraina ja Eesti-Venemaa piirialade arengust, kodanikuühiskonna olukorrast ja piiriülesest koostööst 17. juunil Tartus.

EELTEADE: 15.-16. juuni - Rahvusvaheline seminar

Kutsume teid osalema rahvusvahelisel seminaril "Kõrghariduse koostöö Läänemere piirkonnas", mis toimub 15.-16. juunil 2009 Tartus, Atlantise konverentsikeskuses.

8.-10. mai - Teaduspäevad noorgeograafidele ja nende juhendajatele

8.-10. mail toimub Saaremaal 35. Geograafiaolümpiaadi lõppvoor, mille raames korraldab Peipsi Koostöö Keskus terviklikku ja loodusteaduslikku kirjaoskust toetavad teaduspäevad.

Piiriülese koostöö teemaline uudiskiri

Peipsi Koostöö Keskusel ilmus uudiskirja järjekordne number, mis on seekord pühendatud piiriülese koostöö teemadele.

Foto- ja joonistuskonkurss

Peipsi Koostöö Keskus kuulutab välja foto- ja joonistuskonkursi “Märka märgalasid!“. Ootame kõiki noori jäädvustama Eesti märgaladel oma elamusi fotosilma või joonistusvahendite abil – põnevaid ja erilisi hetki, kohtumisi luhtadel, madal- ja siirdesoodes, rabades, merekaldal või porilombis.

EELTEADE: Muuseumide ümarlaud Alatskivil

Kutsume Teid 04. mail 2009 algusega kell 11.00 Alatskivil Apollo Belvederes (Hirveaia 1) toimuvale muuseumide ümarlauale projekti „Kogukonna toetamine kultuuripärandi säilitamise kaudu Peipsi ja Võrtsjärve piirkonnas“ raames.

Ilmunud on Peipsi Koostöö Keskuse tegevusaruanne 2008!

Meil on hea meel esitleda Peipsi Koostöö Keskuse Tegevusaruannet 2008!

Märkame märgalasid koos!

Peipsi Koostöö Keskusel on suur rõõm teatada, et rahastuse on leidnud Eesti-Läti Programmi ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritav koostööprojekt „Märgalade kaitse tõhustamine läbi keskkonnateadlikkuse koostöövõrgustike tihendamise“.

Tähistame 20. märtsil veepäeva!

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ootab 20. märtsil huvilisi rahvusvahelise veepäeva tähistamisele!

EELTEADE: 19. märtsil toimub Värska Kultuurikeskuses muuseumide seminar

19. märtsil 2009 algusega kell 9.45 toimub Värska Kultuurikeskuses muuseumide seminar.

Moldova ja Ukraina kasutavad piiriülese veemajanduse ja avalikkuse kaasamise edendamiseks Eesti kogemust

Peipsi Koostöö Keskus on käivitanud uue arengukoostöö projekti integreeritud piiriülese veemajanduse ning avalikkuse kaasamise edendamiseks Dnestri piirkonnas, Moldovas ja Ukrainas.

EELTEADE: Veepäev 2009 on pühendatud piiriülestele veekogudele

22. märtsil ÜRO egiidi all tähistatav rahvusvaheline veepäev kannab tänavu pealkirja "Shared Water - Shared Opportunities" ja suunab tähelepanu piiriveekogudele.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: