© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

TTÜ projektikorraldus

1. loeng 7.09.2017
Sissejuhatus. Projekti tsükkel. Strateegiline planeerimine.
Projektide rahastamine. Eesti- ja rahvusvahelised projektid ning rahastajad.
Margit Säre

2. loeng 21.09.2017

Idee loomine ja arendamine. Loovtöö metoodikad.
Projekti kavandamine – s.h. mõõdikud ja efektiivsus Logframe
Projekti idee presenteerimine
Rait Talvik

3. loeng 5.10.2017
Konkursi Negavatt tutvustus, Kadi Mitt, SA KIK
Riskianalüüs ja riskidega toimetulek. Tegevuste ja meeskonna planeerimine.
Meeskonna liikmete rollid projektis. Grupi dünaamika. Partnerlus projektis.
Eeva Kirsipuu-Vadi

4. loeng 19.10.2017

Projekti eelarve koostamine. Ressursside planeerimine s.h. eelarve + maksud. 

Lepingud
SIrje Tamm


5. loeng 2.11.2017

Riigihanked projektides: riigihanke kohuslased, hangete liigid, dokumentatsioon ja läbiviimise etapid.

Aija Kosk


6. loeng 16.11.2017

Projekti hindamine, aruandluse korraldamine ja aruannete koostamine

Kursuse lõputöö individuaalne konsultatsioon: projekti kirjutamine
Margit Säre


7. loeng 30.11.2017 

Projekti sisene ja väline kommunikatsioon.

Mariliis Haljasorg, Eestimaa Looduse Fond
Seminar-ürituse korraldamine.

Eeva Kirsipuu-Vadi


8. loeng 14.12.2017

Kursuse lõputöö, s.o. projektitaotluse esitlemine

Margit Säre, Eeva Kirsipuu-Vadi

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: