© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi CTC tegutemisvõimekuse arendamine

Projekti nimi: Peipsi Koostöö Keskuse tegutsemis- ja finantvõimekuse uus tase


Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahenduselProjekti kestvus: aprill 2015-jaanuar 2016


Projektijuht: Margit Säre, margitsare @ gmail.com


Projekti eesmärgiks on tõsta Peipsi Koostöö Keskuse tegutsemisvõimekus uuele tasemele: läbi uute oskuste ja inimeste toomisega keskuse tegevustesse; läbi säästlikuma majandamise ja teenuste arengu ning samuti läbi uute ja uuenduslike projektide (kasutades ka seni kasutamata rahastusallikaid) 


Tegevused:

1) Korraldatakse liikmetele koolitusi        

2) kaastakse aktiivselt sihtrühmi, vabatahtlikke 

3) viiakse ellu administartiivkulude vähendamise plaan 

4) töötatakse välja fundraisingu- ja finantsplaan

5)teavitustegevus 

Projekti toel ilmunud artiklid meie tegemistest

- 01.112015; Projektijuht Margit Säre, kirjutab Postimehe arvamusportaalis elust-olust Tadžikistanis ning meie arengukoostöö projektidest piirkonnas

- 22.11.2015; Margit Säre ja Aija Kose artikkel "Kui palju maksab üks järv" Postimehe arvamusportaalis, kus arutletakse looduse hüvedest ja neile materiaalse väärtuse andmisest.


Projekt aitab kaasa organisatsiooni jätkusuutlikule arengule ning suurendab keskuse elujõulisust läbi suurema finantsvõimekuse ning liikmete ja vabatahtlike aktiviseerumise, samuti paraneb Keskuse tuntus ja maine nii Eestis kui ka  rahvusvaheliselt ning seoses sellega ka kogukondlik mõju.

Projekt aitab kaasa  meie missioonile -  olla inspireeriv ning kaasaegne vabaühendus, mille tegevuse aluseks on kaasav juhtimine ning teadmistepõhine planeerimine ja regulaarne tulemuste hindamine.


Seminarid ja kohtumised

- VÜF projektide tugiseminar Tallinnas; 17.04.2015 

-  Projekti avakohtumine Tartus; 20.04.2015 

- Projekti seminar ja kohutmine Kasepää valla spetsialistidega; 26.06.2015 Kasepääl

- Projekti fundraising koolitus ja ajurünnak; 17.09, 26.11..2015, Tartus
- Projekti lõppseminar ja kohtumine Kallaste/Kadrina huvigruppidega, 14.01.2015  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: