© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Uurimuslik õpe Tartumaa õpilastele

Projekti kestvus: jaanuar 2012 - oktoober 2012
Projektijuht: Katrin Saart, katrin@ctc.ee

Projekti kokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on toetada ja julgustada õpilasi ning õpetajaid tegema loodusteaduslikke uurimustöid. Projekti käigus toimuvad nii koolitused kui õppepäevad andmete kogumiseks.
Selleks toimub kolm õppekäiku: andmete kogumine silikaatsete elupaikade (rändrahnud) ja looduslike paljandite kohta ning õppurite hinnangute kogumine loodusõpperadade eesmärkide täitmise kohta. Õppepäevadel osalemiseks on kohustus ühe uurimustöö valmimine osaleva õpetaja kohta.

Enne välitöödele minekut koolitused:
22. märts 2012 õpetajatele uurimustöö juhendamine;
19.aprill 2012 õpilastele väljaõpe - TÜ geoloogiamuuseumi ja botaanikaaia külastamine, et õppida silikaatseid kivimeid, samblaid ja samblikke.

Väliuuringutena viiakse läbi kolm kahepäevast õppekäiku:
27.-28. aprill - Paljandite mõõtmine Hinni kanjonis, PILDID - https://picasaweb.google.com/katrin.saart/Hinni_2012?authkey=Gv1sRgCN-Gx8eY1oDwhwE

4.-5. mai  - Rändrahnude uurimine Tartumaal, PILDID - https://picasaweb.google.com/katrin.saart/Randrahnud_2012?authkey=Gv1sRgCJCh8tqL68vlIA

1.-2. juuni -  Õpperadade hindamine Tartu- ja Jõgevamaal. (Esialgne valik Alam- Pedja/Soomaa, Emajõe-Suursoo, Elva ja Alatskivi kaitsealadel) PILDID - https://picasaweb.google.com/katrin.saart/Opperajad_2012?authkey=Gv1sRgCI3I776qi-mkJg

Peale õppekäike jätkub koostöö uurimustööde vormistamiseks. Kokkuvõtete tegemine ja esitlemine toimub ühisseminaril oktoobris.


Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: