© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

UNESCO arengukoostöö projekt

Projekti nimi: Valitsusväliste organisatsioonide (VVOde) kaasamine Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia riikides veega seotud aastatuhande arengueesmärkide savutamisse VVOde võrgustiku tugevdamise, suutlikkuse suurendamine ja säästva arengu hariduse kaudu


Projekti rahastab: UNESCO Osalusprogramm


Projekti kestvus: detsember 2010-oktoober 2011


Projekti koordinaator: Margit Säre; margit @ ctc.ee


Projekti kokkuvõte

Projekti eesmärk on toetada veemajanduse küsimustega tegelevate MTÜde tööd Ida-Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia (EECCA) riikides aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks. Projekti fookus on seitsmes ÜRO aastatuhande deklaratsiooni eesmärk „Tagada loodussäästlikum keskkond – vähendada aastaks 2015 poole võrra nende inimeste arvu, kel ei ole piisavat ligipääsu puhtale joogiveele. ... Lõpetada loodusressursside mittejätkusuutlik kasutamine”.

 

Projekti raames korraldab MTÜ Peipsi Koostöö Keskus koolituse ja õppereisi Eestisse 15-le MTÜesindajale 8-st EECCA riigist teemadel „Vesi ja Adaptatsioon Kliima Muutustele“ ja „Vesi ja Tervis“ (puudutab joogivee kvaliteeti). Õppereis toimub augustis 2011.


 Lisaks valmib projekti raames publikatsioon eesti, inglise ja vene keeles „MTÜde osalemine veega seotud aastatuhande arengueesmärkide täitmisel”, kus projekti partnerid jagavad oma kogemusi ja pannakse kirja head tavad aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks. Publikatsiooni  esitletakse ka kõrgetasemelisel kohtumisel „Keskkond Euroopa jaoks“, mis toimub Astanas, Kazakhstanis, 2011.a. sügisel.    

 

Uudised

29-30 märtsil 2011 toimus Euroopa Liidu Integreeritud Veemajandamise Rahvusliku Vee Dialoogi (National Policy Dialogue on Integrated Water Resource) programmi avamine Tbilisis, Gruusias

Loe edasi :http://www.unece.org/env/water/npd.htm


22. märtsil  tähistatakse ülemaailmset veepäeva, mille teemaks sel aastal on “Vesi linnades”.


Veepäeva tähistamise traditsioon on alguse saanud 1993. aastal, mil ÜRO Peaassamblee kuulutas 22. märtsi ülemaailmseks veepäevaks ning kogu maailmas viiakse läbi erinevaid vee- ja veekaitsega seotud tegevusi. 

Igal aastal on Veepäeva tähelepanu keskmes kindel teema: varasematel aastatel on olnud  selleks piiriveekogud, vee ja tervise, veepuuduse jms. seotud teemad. Sellel aastal keskendutakse veevarustuse teemadele linnades ja probleemistikul, kuidas tulla toime kvaliteetse veevarustusega aina suureneva linnastumise tingimustes. Kuidas tulevikus lahendada veega seotud probleeme, pidades silmas nii rahvastiku juurdekasvu kui ka veevarude vähenemist? See küsimus muutub tulevikus üheks suuremaks väljakutseks kogu inimkonnale. 

Peipsi Koostöö Keskusel on 17-aastat tegelenud veemajandusteemadega Peipsi vesikonnas aga oleme viinud ellu projekte Kõrgõzstani-Kasahstani, Albaania-Makedoonia, Moldova-Ukraina jt. piiriveekogudel.Loe infolehte 

Integreeritud Veemajandamise Rahvusliku Vee Dialoogi programmi kohta; 

http://www.unece.org/env/water/npd.htm  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: