© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Maailmaharidus koolides

Projekti nimi:

Maailmaharidus Peipsi piirkonna koolides – keskkonnaõiglus ja kliimapagulased


Projekti toetab:


 

Projekti kestus: aprill 2016 –  aprill 2017

Projekti koordinaator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com


Projekti eesmärgiks on aidata kaasa maailmahariduse teemade tutvustamisele Eesti ääreala koolides - Mustvees, Alatskivil, Räpinas, Kallastel jm.

Projekt aitab  parandada teadlikkust arengukoostöö vajadusest; sellest, kuidas me oleme seotud globaalprobleemidega, solidaarsust ja tolerantsust “teiste” suhtes.


Mis on maailmaharidus
Maailmahariduse all mõeldakse aktiivset õppimist, mille põhiväärtused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö, samas aitab see üle saada sallimatusest, valeinformatsioonist ja negatiivsetest stereotüüpides. 

Õpitakse märkama, vaidlustama ning muutma maailmas olevat ebaõiglust. . Maailmahariduse eesmärk on kasvatada vastutustundlikke maailmakodanikke, aidata lastel ja noortel aru saada suurtest üleilmastumisteemadest, mõelda nende üle kriitiliselt ning hinnata oma tegevuste tagajärgi nüüd ja tulevikus.

Loe lisa


Tegevused


1) Õpetajate koolitus maailmahariduse meetoditest  25. augustil 2016, Alatskivil
Programm

Koolituse slaidid:
Kliimamuutused ja kliimapõgenikud - Ain Kallis

Keskkonnaränne ja keskkonnapagulased ning nende õigused - Igor Miilvee

Maailmaharidusteemalised õppematerjalid Internetis - Margit Säre, Aija Kosk


2)  Keskkonnaõiglust ja keskkonnapagulasi käsitleva töötoa metoodika väljatöötamine ja õpitoad Mustvees, Räpinas, Alatskivil-  sügis 2016


3) Maailmaharidusnädal Mustvees, Räpinas, Alatskivil ning preemiareis Tartusse - oktoober 2016


- artiklid kohalikes ajalehtedes -talv 20162017:

21.10.16 Õpetajate leht:  Margit Säre "Peipsi-äärsetes koolides peetakse maailmanädalat"


4) Uudiskiri "Ränne- faktid ja suunudmused maailmas ja Eestis"

5)  Vestlusõhtu "Toit ja kliimamuutused" - 12 aprill 2017, Tartu Loodusmajas; koostöös Eesti Rohelise Liikumisega


Kliimamuutused mõjutavad toidukasvatamise ja -tootmise keskkonda - kus kunagi laiusid metsad, seal on nüüd põllud ja istandused, jõgedel on vee kogumiseks tammid ja äärmuslikud põuad ning uputused pühivad igal aastal tonne saake põllult. 

Rohelise Tee Õhtul arutleme täpsemalt, millised on nende mõjude üle, kuidas need meid mõjutavad ja mida meie saame ise teha.

Teemad:
a. "Kliimamuutuste ja toidutootmise ning-tarbimise vastastikune mõju"; Piret Kuldna - säästva arengu programm SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 
b. "Sojauba Eestis"; Lea Narits (Eesti Taimekasvatuse Instituut) ja Marge Sepp (MTÜ Eesti Põllukultuuride Innovatsiooniklaster)


Fotod:
Õpetajate seminar Alatskivil, august2016

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: