© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Teaduspäevad 2011

Projekti nimi : Teaduspäevad parimatele noorgeograafidele ja nende juhendajateleToetaja :  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekti kestus:märts - mai 2011

Teaduspäevad toimuvad 6.-8. mail 2011, Haapsalus

Eesmärk:
Projekti eesmärk on arendada loodusteaduslikku haridust ja anda uusi teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest. Tahame motiveerida noori õppima loodusteadusi, pakkudes erinevaid innovaatilisi tegevusi geograafiaolümpiaadi lõppvoorus nii õpilastele kui õpetajatele. Praktiliste tegevuste käigus paranevad õpetajate ja õpilaste oskused tänapäeval kiiresti arenevas GIS-i tehnoloogiate rakendamise valdkonnas ja saavad uusi teadmisi digitaalsete andmekogujate kasutamisvõimalustest geograafiatundides. Varasemate teaduspäevade tagasisiside on olnud väga positiivne ja hinnatud kõrgelt teaduspäevade ürituste toimumist.

Tegevused

Korraldame geograafiaolümpiaadi lõppvoorus osalejatele tervikliku ja loodusteaduslikku kirjaoskust toetavad õppepäevad. Toimub õppeekskursioon kahes rühmas, kus giid tutvustab Haapsalu - sealset loodust, kultuuriloolisi paiku ja inimeste eluolu. Õpetajatele toimub sel aastal koolitus digitaalsete andmekogujate kasutamisest uurimuslikus õppes ja praktilised harjutused maastikul liikumisest. Õpilased võistlevad ja osalevad OpenStreetMapi loomisel ehk kuidas ise kaarti luua. Võistlusel on kolm sisulist osa, kattes kolm kaarditegemise aspekti: välitöö, töö arvutis ja sotsiaalne aspekt. Osalemine meeskondadega, kelle ülesandel on kolm osa:
1) liikuda etteantud piirkonnas, et lisada kontuurkaardile (väljatrükk walking-papers.org lehelt) puuduv info: tänavad/jalgrajad, majad aadressidega, tänavanimed, asutused, huviväärsused, liikluspiirangud ja muud, mis silma jääb
2) lisaülesanne välitööl on koguda vähemalt üks kohalik paigalugu (huvitav fakt) enda sihtpiirkonnast, küsitledes kohalikku inimest. Näiteks mingi linnalegend, tuntud inimene elas, kuidas mingi tänav/koht endale nime saanud on vms. Mida tundmatum, seda parem, Valge Daami jutt saab vähe punkte.
3) täiendada arvutikaarti - lisada sinna välitöödel kogutud info.

Lõpetuseks toimub ekskursioonimaterjalide põhjal koostatud viktoriin ja parimate autasustamine.


Lisainfo:

Ajakava


Õpetajate koolituse tööjuhendid:
TL_RH-BTA_õhuniiskus.doc
TL_Pinnaste_soojenemine.doc
TL_UVA-BTA.doc
TL_Infrapuna termomeeter IRT.doc
Pildid

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: