© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Teaduspäevad 2014

Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2014
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


Projekti kestus: märts - juuni 2014

Geograafiaolümpiaad toimub 9.- 10. mail 2014, Võrus


Projekti eesmärk on arendada loodusteaduslikku haridust ja anda uusi teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest. Tahame motiveerida noori õppima loodusteadusi, pakkudes erinevaid innovaatilisi tegevusi geograafiaolümpiaadi lõppvoorus nii õpilastele kui õpetajatele.

Olümpiaadi üheks oluliseks osaks on saanud loodus-kultuuriline ekskursioon, sel aastal siis Võru linnas ja selle lähimas ümbruses, koos viktoriiniga. Samuti toimub olümpiaadi viimasel päeval aktiivne ja põnev GPS-võistlus.

Selleks, et õpilastel oleks kergem keskenduda ülesannete lahendamisele, siis kaasasolevad õpetajad kogutakse kokku ja jagatakse neile uusi teadmisi. Kuna sel aastal on maastikuvõistlus gümnaasiumiõpilastel  hoopis planeerimisülesanne, siis saavad ka õpetajad täiendkoolitust päevakajalisel teemal - üldplaneerimisest. Pille Metspalu Hendrikson&Ko üldplaneerimisosakonnast tutvustab planeerimise põhialuseid, eesmärke ja toob erinevaid näiteid planeerijate tööst.


Teadupäevade  ajakava

Õpetajate koolituse ettekanne

Viktoriin Võrumaa kohta:

küsimused

vastused

GPS- võistlus Võrus

Lisainfo:
Katrin Saart
projektijuht
katrin.saart@ctc.ee

Olümpiaadi lõppvooru pilte näeb siit
http://kooligeograafia.ut.ee/?p=1605

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: