© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Teaduspäevad 2014

Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2014
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


Projekti kestus: märts - juuni 2014

Geograafiaolümpiaad toimus 9.-10. mail 2014, Võrus


Projekti eesmärk on arendada loodusteaduslikku haridust ja anda uusi teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest. Tahame motiveerida noori õppima loodusteadusi, pakkudes erinevaid innovaatilisi tegevusi geograafiaolümpiaadi lõppvoorus nii õpilastele kui õpetajatele. Suurem uuendus on planeerimisteemaline koolitus nii gümnaasiumi osale kui õpetajatele. Samuti oli maastikuvõistlus gümnaasiumil planeerimisülesannete lahendamine. Kõik õpilasedsaid osaleda aga traditsioonilisel GPS-võistlusel Võrus. 

Varasemate teaduspäevade tagasisiside on olnud väga positiivne ja hinnatud kõrgelt teaduspäevade ürituste toimumist. Lisaks toimus projekti raames kõigile osalejatele ekskursioon Võru lähiümbruses ja selle põhjal viktoriin.


Teadupäevade  ajakava

Õpetajate koolituse ettekanne

GPS- võistlus

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: