© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Teaduspäevad 2010

Projekti nimi: Teaduspäevad parimatele noorgeograafidele ja nende juhendajatele


Toetaja:
Kestus: jaanuar - mai 2010
Teaduspäevad toimuvad 14.-16. mail 2010, Põltsamaal


Kontaktisik: Katrin Saart, katrin@ctc.ee


Eesmärk:
Projekti eesmärk on arendada loodusteaduslikku haridust ja anda uusi teadmisi kaasaegsetest tehnoloogiatest. Tahame motiveerida noori õppima loodusteadusi, pakkudes erinevaid innovaatilisi tegevusi geograafiaolümpiaadi lõppvoorus nii õpilastele kui õpetajatele. Praktiliste tegevuste käigus paranevad õpetajate ja õpilaste oskused tänapäeval kiiresti arenevas GIS-i tehnoloogiate rakendamise valdkonnas ja saavad uusi teadmisi kaasaegsetest keskkonnatehnoloogiatest. Varasemate teaduspäevade tagasisiside on olnud väga positiivne ja hinnatud kõrgelt teaduspäevade ürituste toimumist.


Tegevused:
Korraldame geograafiaolümpiaadi lõppvoorus osalejatele tervikliku ja loodusteaduslikku kirjaoskust toetavad õppepäevad. Toimub õppeekskursioon kahes rühmas, kus giid tutvustab Jõgevamaal Põltsamaa ümbruse vahelduvat pinnamoodi, loodust, kultuuriloolisi paiku ja inimeste eluolu ning teaduskeskuse AHHAA teadusteatri harivad etendused. Õpetajatele toimub sel aastal koolitus kaasaegsetest keskkonnatehnoloogiatest ja praktilised harjutused maastikul liikumisest. Õpilased võistlevad GPS-i põhises geopeituses (kus toimub GPS-i põhiste ülesannete praktiseerimine maastikul). Lõpetuseks toimub ekskursioonimaterjalide põhjal koostatud viktoriin ja parimate autasustamine.

Lisainfo:

Ajakava


Pildid:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: