© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Teaduspäevad 2009

Projekti nimi: Teaduspäevad noorgeograafidele ja nende juhendajatele

Toetajad:
    

Kestus: jaanuar - mai 2009
Teaduspäevad toimuvad 8.-10. mail 2009, Kuressaares

Kontaktisik: Katrin Saart, katrin@ctc.ee

Taust:
Geograafiaolümpiaadidele pandi algus 1966. aastast ja sel aastal toimub juba 35. võistlus geograafiast huvitatud õpilastele. Olümpiaadi omapäraks sai tihe seotus loodusega ja Eestimaa tundmaõppimine, mis väljendub selles, et lõppvoor korraldatakse väiksemates asulates ja igal aastal Eestimaa eri paigus. Olümpiaadi lahutamatuks koostisosaks on olnud õppeekskursioon toimumiskoha vahetus läheduses, et õpilased saaksid tundma õppida Eesti vahelduvat loodust, kultuuriloolisi paiku ja inimeste eluolu. Alates 1993. a-st hakati õpilasi valima lõppvooru ülevabariikliku pingerea alusel, mille  tulemusena vähenes küll olümpiaadi lõppvooru haardelisus, kuid ühtlustus võistlema kutsutud õpilaste tase ja suurenes konkurents esikohtade pärast.  Nii on välja kujunenud pikkade traditsioonidega loodusharidust edendav ja populariseeriv võistlus, kus parimad käivad Eestit esindamas ka rahvusvahelistel geograafiaolümpiaadidel.

Tegevused:
Kuna 2009. aastal toimub geograafiaolümpiaad juba 35. korda, anname välja juubeliürituseks viimase 10 aasta geograafiaolümpiaadi ülesannete kogumiku, mis on vajalik abimaterjal ainest huvitatud õpilastele. Lisaks korraldame geograafiaolümpiaadi lõppvoorus osalejatele terviklikku ja loodusteaduslikku kirjaoskust toetavad õppepäevad, seal toimub õppeekskursioon kolmes rühmas, kus ainespetsialistist giid tutvustab Saaremaa loodusväärtusi, kultuuriloolisi paiku ja inimeste eluolu. Ekskursioonil kuuldu ja nähtu põhjal korraldatakse õpilastele viktoriin. Lisaks korraldame olümpiaadil osalejatele koolituse - noorematele vanuserühmadele tutvustatakse Google Earth'i võimalusi keskkonnamuutuste jälgimiseks, praktiseeritakse ökoloogilise jalajälje kalkulaatorit, tutvustatakse mitmesuguseid keskkonnateemalisi mänge. Gümnaasiumiõpilastele antakse võimalus harjutada keskkonnaalaste kaartide koostamist erinevate kaardiprogrammide abil. Õpetajatele toimub koolitus GIS-i tehnoloogiate rakendamise võimalustest keskkonnakaitses, õpilased võistlevad GPS-i põhises geopeituses (kus toimub GPS-i põhiste ülesannete praktiseerimine maastikul).

Lisainfo:
Ajakava
Pildid:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: