© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Säästva tarbimise koolitused

Projekti nimi: Säästva tarbimise koolitus noortele


Toetajad:
Kestus: 1. juuli – 30. oktoober 2007


Peipsi CTC kontaktisik: Katrin Saart katrin@ctc.ee


Eesmärk:
Korraldada noortele õppepäev/koolitus, mis tõstaks nende teadlikust säästvast tarbimisest, jäätmekäitlusest ning kodukeemia mõjust keskkonnale. Tahame suunata noori enam mõtlema tarbitavate toodete kasutamisea pikendamisele ning igapäevaste tarbimisotsuste keskkonnasäästlikumaks muutmisele.


Tegevused:
Projekt hõlmas kuue kooli keskkoolide õpilasi(Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa). Õpilastele korraldati kolme lektori poolt loenguid  säästva tarbimise, jäätmekäitluse ja kodukeemia teemadel. Peale lektorite esinemisi moodustati õpetajate poolt arutlusringid, kus noored said omavahel arutleda probleemide üle ja leida üheskoos lahendusi keskkonna halva olukorra parandamiseks ja halvenemise ennetamiseks ning sõnastada säästva eluviisi juhiseid (kodus, kaupluses, looduses, transport).
Vaata noorte ettepanekuid-töid!

Koolitused toimusid:
25. september 2007, Tartu Kivilinna Gümnaasium
26. september 2007, Põlva Ühisgümnaasium
28. september 2007, Tartu Kunstigümnaasium
1. oktoober 2007, Põltsamaa Ühisgümnaasium ja Jõgeva Gümnaasium
2. oktoober 2007, Luunja Keskkool


Kodukeemia mõjust rääkis Kitty Kislenko (MTÜ Balti Keskkonnafoorum), pakendite sorteerimisest ja taaskasutusest Siret Kivilo (Eesti Taaskasutusorganisatsioon), säästva tarbimise ideid ja võimalusi tutvustasid Jaanus Välja ja Enda Pärisma (Eesti Rohelisest Liikumisest).Tartu Kivilinna Gümnaasiumis rääkis huvilistele taaskasutusest Reet Aus.

Üks inimene Eesti toodab aastas keskmiselt 519 kg prügi (www.rmk.ee). Inimesed saavad oma ostuotsuste abil looduskasutust mõjutada, selleks tuleb teadvustada, et igaühe väikestest  valikutest saab alguse suur tootmise-tarbimise lumepall. Maailma Looduse Fondi (WWF) andmetel tarbivad eestlased 2,5 korda enam loodusvarasid, kui maakera suudaks taastoota. Igapäevane ületarbimine hävitab aeglaselt maailma ökosüsteemi, vähendab looma- ja linnuliikide arvukust, põhjustab reostust ning vähendab tulevaste põlvede võimalusi samu loodusande kasutada. Sellest tulenevalt on vaja tõsta noorte, kui meie tuleviku teadlikkust, et säästa ja hoida loodust ning panna neid rohkem mõtlema tarbimisele. Lisaks tarbitakse ka palju kodukeemia tooteid, mille keemilised ühendid on keskkonnale kahjulikud ning nende kasu ei ületa enamasti tekitatavat kahju.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: