© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Peipsi järve elu toa taastamine

Projekti nimi: Peipsi järve elu toa taastamine


Toetajad: Keskkonnainvesteeringute Keskus, Hansapanga Miljonisaju programm


Kestus: september 2007 - aprill 2008


Peipsi CTC kontaktisik: Piret Pungas piret.pungas@ctc.ee


Taust:
2005. aastal avati Kallaste linnavalitsuse ruumides Peipsi Koostöö Keskuse ja MTÜ Viridise ühistöös valminud püsinäitus Peipsi järve elu tuba, mille raames eksponeeriti Peipsi järves elavaid kalaliike, tutvustati Peipsi-äärset elu-olu ning jagati Peipsi järve looduslike tingimustega seotud teavet. 2006. aasta septembris alustas Peipsi Koostöö Keskus INTERREG 3A, KIKi ja Siseministeeriumi toetusel näitust täiendavate õppeprogrammide väljatöötamist, mis valmisid 2007. aasta kevadeks. 2006. aasta oktoobris toimus Kallaste linnavalitsuse ruumides tulekahju, kus näitus sai tõsiseid vee- ja suitsukahjustusi. Siiski on näituse eksponaadid võimalik taastada ning koostöös RLKK Tartu-Jõgeva regiooniga otsustati näitust taastatud kujul hakata eksponeerima Emajõe-Suursoo külastuskeskuses.


Tegevused:
Näituse taastamistööd sisaldavad endas Peipsi järves elavate kalade mulaažide restaureerimist, järve maketi taastamist, teksitahvlite uuendamist ja Emajõe Suursoo külastuskeskuse kolmanda korruse ruumi kohandamist väljapanekule sobivaks. Näitus täieneb kalapüügivahendite väljapanekuga. Seejärel saab Peipsi järve elu tuba oma värskes kuues Emajõe-Suursoo külastuskeskuses tutvustada Peipsit ja selle järvega seonduvat kõikidele suurtele ja väikestele huvilistele. Kui näitus on taastatud, on Peipsi Koostöö Keskusel kavas näituse joaks valminud õppeprogrammide tutvustamine võimalikult paljudele külastajatele läbi õppepäevade ja mitmekesiste õpitegevuste.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: