© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Õppepäevad

Toetaja:


Peipsi Koostöö Keskuse õppepäevad koolidele 2010/2011
Projekti kestvus: august 2010- juuli 2011

Projektijuht: Katrin Saart, katrin@ctc.ee

Projekti kokkuvõte:
Peipsi Koostöö Keskus korraldab sügis 2010 ja kevad 2011 Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaa koolidele 30 õppepäeva.

Meie keskusel on pakkuda erinevaid õppeprogramme:
• Peipsi järve reisipäevik (ekskursioon Peipsi ääres)
• selgrootute uurimine,
• vooluveekogud,
• pinnavormid ja taimed soodes (Männikjärve või Meenikunno raba)
• inimene ja soo,
• erinevat tüüpi märgalad (ekskursioon)

Koostöös seiklusfirmaga „360kraadi“ on võimalus osaleda ka mängulises GPS õppepäeval. Õppepäev koosneb loengust ja loodusteemalisest GPS mängust looduses.

Vastavalt kooli soovile on võimalik kohandada meie programme ja/või neid omavahel siduda vastavalt teemale ja vanuseastmele, mis toetavad riiklikus õppekavas loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia ainekavade õppe-eesmärke ja õppetegevusi.
 Projekti raames toimuv õppepäev sisaldab töölehti, juhendamist ja õppevahendeid. Katame transpordikulu 2000 krooni ja toitlustust 1700 krooni.
Ühele õppepäevale on oodatud kuni 25 osalejat.

 


2010. a. sügisel toimunud õppepäevad
14. september Nõo Põhikool 7. klass
21. oktoober Nõo Põhikool 7. klass
1. oktoober Siimusti Lasteaed-Algkool
6. oktoober Raatuse gümnaasiumi 3. klass
11. oktoober Tartu Hiie Kool
8. oktoober Raatuse Gümnaasiumi 4. klass
14. oktoober Põltsamaa Ühisgümnaasium
15. oktoober Tartu Veeriku Kool 5. klass
12. oktoober Räpina Ühisgümnaasium
11. oktoober Jõgeva Ühisgümnaasium
12. oktoober Põlva Ühisgümnaasium
19. oktoober Puhja Gümnaasium
20. oktoober J.Liivi nim Alatskivi Keskkool
21. oktoober Nõo Põhikool
22. oktoober Luunja Keskkool

Sügisesed õppepäevad2011. a. kevadel toimuvad õppepäevad

13. mai Peipsi reisipäevik - Tartu Tamme Gümnaasium
16. mai Peipsi reisipäevik - Puka Keskkool

18. mai Rabamatk - Hugo Treffneri Gümnaasium (kaks eri programmi)
19. mai Rabamatk - Kivilinna Gümnaasium
23. mai Pinnavormid ja taimed soos - Esku-Kamari kool
24. mai Peipsi järv ja selgrootud - Tartu Veeriku Kool (kaks eri programmi)
24. mai selgrootud - Kroonuaia Kool
25. mai Pinnavormid ja taimed soos - Tartu Descartes'i Lütseum
26. mai Peipsi järve reisipäevik - Tartu Descartes'i Lütseum
27. mai Vooluveekogud - Mikitamäe Kool
27. mai Peipsi järve reisipäevik . Kroonuaia Kool
1. juuni Peipsi järve reisipäevik - Sadala Põhikool
2. juuni Peipsi järve reisipäevik - Kesklinna Kool
3. juuni Pinnavormid ja taimed soos - Mustvee Keskkool
6. juuni Peipsi järve reisipäevik - Luunja Keskkool
Kevadised õppepäevad

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: