© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Õppekäigud Lõuna-Eesti õpetajatele

Projekti kestvus: veebr. - dets. 2012
Projektijuht: Katrin Saart, katrin @ ctc.ee
Partner: Eesti Geograafiaõpetajate Ühendus

Projekti eesmärk ja tegevused:
Projekti eesmärgiks on korraldada nii loodusainete- kui ka klassiõpetajatele viiest väljasõidust koosnev loodusõppekäikude sari. Õppekäikudel tutvustatakse erinevaid huvitavaid ja mitmekesiseid loodusradu, et anda osavõtjatele ideid edasisteks ekskursioonideks või õppekäikudeks koos materjalidega, mis aitaks omandatut edasi anda õpilastele. Projekti tulemusena valmib läbitud matkamarsruute tutvustav õppematerjal, mis oleks just õpetajatele tugimaterjal õppereiside tegemisel. Kokku on viis marsruuti ja sisaldab iga piirkonna huviväärtuste kirjeldused, linke kaartidele, viiteid seonduvale kirjandusi, pilte, töölehti õpilastele jms. 2012.a. novembris Internetis (www.ctc.ee) avalikustatavast materjalist võivad lisaks õpetajatele uusi reisiideid otsida ka teised huvilised, pered ja sõpruskonnad.
Õppekäigud viivad pedagooge Peipsi lääne-rannikule, Kõrvemaale, Läänemaale, Võrumaa parkidesse ning Põhja-Lätis asuvasse Gauja Rahvusparki ja Riiga. Igal ekskursioonil osaleb ligi kolmkümmend aktiivset õpetajat viiest maakonnast: Tartumaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt, Valgamaalt ja Jõgevamaalt.

Projekti sündmuste kalender, pressiteated:
14.04.2011 - pressiteade "14.aprillil algav õppereiside sari annab Lõuna-Eesti õpetajatele uusi ideid"
14.04.2012  õppekäik Peipsimaale
27.-28.05.2012 õppekäik Põhja - Lätti
08.06.2012  õppekäik Kõrvemaale
8.-9.09.2012 õppekäik Läänemaale
29.09.2012 õppekäik Võrmaa pargid

Valminud materjalid:
Kogumik õppekäikudest

Lisamaterjal:


Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus


  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: