© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Moldova keskkonnaharidus

Projekti nimi: Keskkonnahariduse edendamine kaasates noori jälgima Plaiul Fagului kaitseala metsade bioloogilist mitmekesisust

Projekti toetab: 


 
Projekti kestus: august 2013 –  juuli 2014

Projekti koordinaator: Eleri Seer, eleri@ctc.ee

Projekti partner:

Women's Association for Environmental Protection and Sustainable Development 


Projekti kokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on parem looduse tundmine ning parimate bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tehnikate tutvustamine. Looduskaitsealadel korraldatakse töötubasid - viiakse läbi ökoloogia tunde.

Koos Plaiul Fagului looduskaitseala lähiümbruses elavate 13-16-aastaste noortega jälgitakse kaitseala bioloogilist mitmekesisust ning antakse meediakampaania vahendusel ka laiemale avalikkusele teada selle väärtusest.


Projekti tegevused:

1) Õppevisiit Eestisse - oktoober 2013, osales 4 mitteformaalse haridusega tegelejat

2) Seminar keskkonnatunde läbiviivate õpetajate koolitamiseks - september 2013, osales 30 vabatahtlikku ja õpetajat, kes viivad kaheksas koolis läbi ökoloogiatunde.

3) Noorte kaasamine keskkonnaeesmärkide täitmise juurde, sh ka keskkonnaharidusprogrammi välja töötamine - valiti 270 noort loodushuvilist, kes osalevad erinevates tegevustes.

4) Teoreetilised ja praktilised looduskeskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse tunnid - 2013 aastal viidi läbi 130 tundi kokku 270 inimesele. Projekti lõpuks käsitletakse 18 bioloogilise mitmekesisusega seotud teemat.

5) Plaiul Fagului kaitseala ümbritsevate koolide võrgustiku loomine,

  loodud on keskkonnaklubi 3 kooli juurde, plaanitakse veel 5 klubi loomist. 

6) Meediakampaania bioloogilise mitmekesisuse säilitamise propageerimiseks, sh raadio ja teleesinemised, ajakirja eriväljaanne jne. Ilmunud on mitmeid artikleid, esinetud on raadios ja televisioonis. Kodulehel on info projekti tegevuste kohta Moldova keeles.

7) Trükised: käsiraamat bioloogilise mitmekesisuse jälgimiseks ja infomaterjal „Plaiul Fagului“ taime- ja loomaliikidest trükiti 2014 aasta alguses

8) Fotokonkurss ja näitus. Fotokonkursi võitja kuulutatakse välja 2014 aastal Plaiul Fagului kaitsealal toimuval suurejooneliselt tähistataval bioloogilise mitmekesisuse päeval.

9) Bioloogilise mitmekesisuse suvelaager 30-le lapsele toimub juuli 2014

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: