© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Märgaladepäeva seminar

Seminar
“Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010”.
Tartus, 2. veebruaril kell 9-18
Keskkonnaameti majas, Aleksandri 14, Tartus


Huvilistel oli kogu päeva jooksul võimalik kuulata ettekandeid märgalade, eelkõige soode, käekäigust – soo taimestikust, hüdroloogilistest anomaaliatest; soode kuivendamisest ning sellega kaasnevast CO2 lendumisest õhku; soode taastamise võimalikkusest ning taastamise erinevatest meetoditest. Käsitlemist leiab ka turba kaevandamine ning inimeste teadlikkuse tõstmine.


Seminari läbiviimisega tähistame rahvusvahelist märgalade päeva, mille käigus on soov kõigile huvilistele tutvustada Eesti märgaladega seotud praegu toimuvaid või hiljuti lõppenud (teadus)projekte. Ühtlasi soovime toetada märgaladega seotud organisatsioonide koostööd.


Seminar “Uurimused ja tegevused Eesti märgaladel 2010” toimub Eesti-Läti koostööprojekti “Tagasi loodusesse”  raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti partnerid on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaamet Eestist ning Koiva Rahvuspargi Fond, Kemeri Rahvuspargi Administratsioon Lätist.


ETTEKANDED:

Märgalad Keskkonnaameti ja Ramsari komisjoni tegevuse valguses 2010. Kai Kimmel - Keskkonnaamet; Ramsari komisjon

Kaitsmata soometsad – nende hulk ja seisund Eestis (Soometsade inventeerimise tulemustest). Raimo Pajula - TLÜ Ökoloogia instituut

Madalsooniidud – seisund ja muutumise trendid. Laimdota Truus - TLÜ Ökoloogia instituut

Soode inventeerimise projekti ülevaade. Taime Puura - Eestimaa Looduse Fond

Samblakatte kujunemine mahajäetud freesväljadel. Mati Ilomets - TLÜ Ökoloogia instituut

Jääksoode looduslik taastaimestumine. Triin Triisberg, Edgar Karofeld, Jaanus Paal - TÜ ÖMI botaanika osakond

Hüdroloogilised anomaaliad soomassiivides. Elve Lode - TLÜ Ökoloogia instituut

Kasvuhoonegaaside emissioonid soodest. Jüri-Ott Salm - Tartu Ülikool / Eestimaa Looduse Fond

Virumaa rabade seisund ja selle seos lokaalse õhureostusega. Jaan Liira, Edgar Karofeld, Kai Vellak, Jaanus Paal - TÜ ÖMI botaanika osakond

Virumaa looduskaitsealade kraavide inventuuri tutvustus. Marko Kohv - Eestimaa Looduse Fond

Soode kasutamine ja kaitse – kas risti või paralleelselt? Erki Niitlaan - Eesti Turbaliit

Hüdrogeoloogiline uuring Selisoos. Tiit Hang - Tartu Ülikool

Põlevkivivarudest märgaladel. Andrus Paat - Eesti Põlevkivi

Kuidas ja mida õppida märgaladel? Helle Kont - Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Loodusharidusliku projekti “Tagasi loodusesse“ tutvustus. Sille Talvet - OÜ Gravitas

Soo-teema kajastus Eesti kooliõpikutes. Piret Pungas - TLÜ Kultuuriteooria Tippkeskus, TÜ

Raamatu “Metsakuivenduse keskkonnamõju“ tutvustus. Kaupo Kohv, Mari Kaisel - Eestimaa Looduse Fond. Trükis ja tutvustus on kättesaadav Eestimaa Looduse Fondi kodulehel

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: