© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Loodusturismikoolitused

Projekti nimi: Loodusturismi koolitused ettevõtjatele


Toetajad: Kestus: märts 2006 – juuli 2007


Peipsi CTC kontaktisik: Kärt Leppik 


Projekti eesmärk: tõsta Eestis pakutavate loodusturismitoodete ja -teenuste kvaliteeti ning nii ettevõtjate kui loodusturismi toodete tarbijate keskkonnateadlikkust. Eesmärgi saavutamiseks viime läbi koolitused  turismiettevõtjatele, kelle tegevussuunaks on just loodusturismi arendamine piirkonnas (toodete ja teenuste pakkumine). Kursuste programm sisaldab järgnevaid teemasid:   Eesti loodusturismi ressurss, looduskaitsesüsteem Eestis, seadusandlikud aktid, mis reguleerivad loodusturismi ettevõtja tegevust, retkede planeerimine, looduse vahendamine, loodusturismitoodete arendus ja turundus, koostöövõrgustikud, riskikäsitlus ja esmaabi.


Materjalid:

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: