© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Kommunikatsioonioskuste arendamine

 

               

Projekti nimi:

 Peipsi Koostöö Keskuse kommunikatsioonialaste oskuste arendamine


Projekti kestus: aprill 2013 - märts 2014


Projekti rahastab: Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna SihtkapitalProjekti eelarve
: 6246 €, sh 5621€ KÜSKi toetus

Projektijuht: Margit Säre, Margit @ ctc.ee

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Peipsi Koostöö Keskuse (PKK) suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamine, et tagada  keskuse nähtavus avalikkusele (sh. meedia), sõnumi mõjus edastamine  sihtgrupile ja koostööpartneritele Peipsi piirkonnas.

Tegevused:
- Osalemine vabaühenduste kommunikatsioonioskuste arendamise koolitusel Tallinnas, 25.aprill 2013
- Peipsi Koostöö Keskuse liikmete ümarlauad, kus analüüsitakse keskuse praegust sise- ja väliskommunikatsiooni toimimist organisatsioonis
- Loovuse ja Disaini/kreatiivsete esitlustehnikate koolitus Keskuse liikmetele
 
- Töötatakse välja  sise- ja väliskommunikatsiooni reeglid, lepitakse kokku suhtlemiskultuur, millest igapäevaselt lähtutakse
- Koostatakse Peipsi Koostöö Keskuse 20 tegevusaasta tulemuste ja ühiskondliku mõju kokkuvõte

Tulemused  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: