© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Kingitus Peipsi äärest

Toetaja:


Projekti kestvus: jaanuar-detsember 2010

Kontaktisik: Sirje Tamm, sirje@ctc.ee

Projekti kokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on arendada välja ja käivitada Peipsi Koostöö Keskuse sotsiaalse ettevõtluse alane äriplaan, et tagada püsiv ja stabiilne organisatsiooni ülalpidamine, toetades samas Peipsi Koostöö Keskuse põhikirjaliste ja strateegiliste eesmärkide elluviimist, sh. positiivsete sotsiaalsete ja keskkonnamuutuste saavutamist Peipsi piirkonnas.

Projekti raames tehakse tihedat koostööd Peipsi-äärsete huvigruppidega: piirkonna põllumajandustootjad, käsitöökojad, toitlustus- ja turismiettevõtjad jt väikeettevõtjad kaasatakse uute toodete, teenuste väljaarendamisse. Samuti arendatakse välja keskuse uus, vabavaral põhinev kodulehekülg ja antakse välja keskuse infovoldik.

Tegevused:
- Aprillis 2010 valmis Peipsi Koostöö Keskuse teenuste Äriplaan.
- Infoleht Peipsi Koostöö Keksuse Loodushariduslikest teensutest
- Projekti raames analüüsiti Peipsi Koostöö Keskuse teenuste potensiaali ning valiti välja kolm suurem potensiaaliga teenuste gruppi. Alanud on aktiivne teenuste reklaamimine ja müük.

I  Loodushariduslikud teenused
Suvel 2010 valmistas Peipsi Koostöö Keskuse ette laste  loodusharidusliku sisuga (õppe)päevad: "Päev Peipsimaal", "Päev Mustvees", "Päev Sibulamaal", "Peipsi kalad", "Peipsi Reisipäevik " ning alustas nende reklaamimist ja müüki.
Peipsi Koostöö Keskusest on võimalik tellida allolevaid teenuseid registreeritud õppekava alusel (koolitusluba nr 5534HTM).

 • Loodusõppeprogrammide läbiviimine: Kooli õppekava täiendavad programmid on mõeldud loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia mitmete teemade omandamiseks aktiivõppe meetoditega. 
 • Loodusvaatluse läbiviimiseks on Peipsi Koostöö Keskusest võimalik laenutada kõik vajaminevad õppevahendid, alates mallist kuni anemomeetrini. 

 • Loodusharidusprojektide kirjutamine ja juhtimine

  eadlikkuse tõstmisega seotud üritusi, koolitusi, konverentse, õppe- ja infopäevi.
 • Looduslaagrid ja koolitused lastele ja noortele. 
 • 9. septembril osales Peipsi Koostöö Keskus Keskkonnaameti infopäeval, kus tutvustasime õppeprogramme ja töölehti.
 • 27. oktoobril tutvustasime Peipsi Koostöö Keskuse õppeprogramme Haridusfestivalil Jõhvi Kontserdimajas.


II Projektide koostamine, juhtimine ja koolitus

Pakume praktilist projektikirjutamise koolitust algajatele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi projektiideede arendamiseks, rahataotluse koostamiseks ja projekti edukaks läbiviimiseks. Koolitusel osalenud peaksid iseseisvalt suutma koostada lihtsamat abikõlbulikku taotlust kõige sinna juurde kuuluvaga (eesmärkide ja oodatavate tulemuste püstitamine, veenev põhjendus projekti olulisuse kohta, selge tegevuskava, realistliku eelarve koostamine ja korrektne vormistamine). 

Peipsi Koostöö Keskusel on 15-aastane kogemus piiriülese koostöö projektide elluviimisel   Eesti-Vene piirialal aga ka  Kesk- ja Ida-Euroopa ning SRÜ piirialadele eriomastes kultuurikontekstides. Peipsi Koostöö Keskus on aidanud erinevatel ülikoolidel, uurimisasutustel korraldada piiriülese koostöö uuringuid, seminare, õppereise.

 • 2010 novembris korraldab Peipsi Koostöö Keskus Södertörni ülikooli tellimusel seminari "Twin cities and border identities"
 • 2010 sügisel viib Peipsi Koostöö Keskus Inglismaa uuringufirma MRAG tellimusel läbi uuringut Peipsi kalandusest. 
 • 2010 augustis korraldas Peipsi Koostöö Keskus Piiriülese Koostöö alase suvekooli
 

Pressiteated:
08.03.2011 Tallinnas toimus KÜSK sotsiaalse ettevõtluse vooru SE-10 tulemuste analüüsanalüüsiseminar. Seminaril esitlesid projektijuhid aasta jooksul toimund projekte ja analüüsisid saavutatut.

Peipsi Koostöö Keskuse SE projekti " Kingitus Peipsi äärest" esitles Sirje Tamm.

Valiti välja  ka 5 parimat organisatsiooni , kes sõidavad õppereisile Šotimaale. 

Ettekanne.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: