© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Keskkonnapäevade tähistamine

Projekti nimi: Ülemaailmsete keskkonnapäevade tähistamine Tartumaa koolides


Toetaja:Kestus: detsember 2007 - juuni 2008


Kontaktisik: Katrin Saart, katrin@ctc.ee


Taust:
Peipsi Koostöö Keskus korraldab koos Tartumaa koolidega  keskkonnakaitselisi teemapäevi. Teemapäevad suunavad lapsi mõtlema kohalikest ja globaalsetest keskkonnakaitselistest probleemidest ja ärgitavad neid senisest rohkem mõtlema keskkonnasäästliku eluviisi vajadusest. Projekti eesmärk on pakkuda koolidele  tuge keskkonnaga seotud teemade laialdasemal käsitlemisel ja levitada ideed tähistada koolides ülemaailmseid loodus- ja keskkonnapäevi.


Teemapäevadel toimuvad tegevused avardavad õpilaste silmaringi ja õpetavad infot analüüsima. Päev sisaldab iseseisva eeltöö esitlust, loengut spetsialistilt, käelisi tegevusi või peamurdmisülesanded, õppekäike. Päeva lõpetuseks koostavad osalevad õpilased vastava teema kohta plakati, et viia see kooli teistele infoks.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: