© Peipsi Koostöö Keskus - Puiestee 71a, Tartu 51009, E-Post margitsare@gmail.com

Keskkonnakuu korraldamine

Projekti nimi: Keskkonnakuu korraldamine Luunja Keskkoolis


Toetaja:Kestus: märts - juuli 2008


Kontaktisik: Katrin Saart, katrin@ctc.ee


Taust:
Projekti eesmärk on õpilaste teadlikuse tõstmine vajadusest ja võimalusest käituda keskkonnasäästlikumalt, toodete kasutamisea pikendamine noorte seas, igapäevaste tarbimisotsuste keskkonnasäästlikumaks muutmine ning tarbimise vähendamine tervikuna.

Õpilastele pakutakse võimalust käia õppekäikudel erinevatesse prügilatesse (Aardlapalu ja Väätsa prügila) Tartu Veepuhastusjaama, Räpina paberivabrikusse, Tartu Taaskasutusjaama, et näha reaalset olukorda  ja tegevusi. Keskkonnanädalaga suuname lapsi mõtlema kohalikest keskkonnakaitselistest probleemidest ja ärgitame neid senisest rohkem mõtlema keskkonnasäästliku eluviisi vajadusele. Keskkonnanädalal toimuvad tegevused avardavad silmaringi ja õpetavad infot analüüsima.

Samuti on see hea võimalus teha koostööd kõigi aineõpetajate vahel. Projekt toetab riiklikus õppekavas läbiva teema “Keskkond ja säästev areng” atraktiivset käsitlemist, mis seni on jäänud tihti tagasihoidlikuks või arusaamatuks.


Tegevuskava:

 • loengud prügi sorteerimisest ja keskkonnasäästlikust eluviisist
 • osalemine erinevates õpitubades vastavalt vanuserühmadele ja huvidele teemal „Anna asjadele uus elu“, millele järgneb näitus parimatest töödest
 • osavõtt erinevatest konkurssidest (nt: temaatilised luuletused, jutud, plakatid, lauamängu valmistamine)
 • stendõppematerjali koostamine
 • keskkonnateemaliste uurimustööde avalik kaitsmine
 • prügisorteerimine koolimajas
 • õppekäigud tutvumaks AS-i Tartu Vesi veepuhastusjaama, Tartu Keskkonnajaama, Väätsa prügimäega ja Räpina Paberivabrikuga
 • Luunja alevikus koristamine, korjatud prügi sorteerimine
 • andmete kogumine koolis nädala jooksul kulunud vee ja elektri kohta, mille kokkuvõte tabel on nähtav stendil (olemas ka andmed eelmisest aastas, millega saab võrrelda)
 • kooli juurde istutavad õpilased kuuseheki
 • Luunja Keskkoolis toimuva keskkonnakaitse kuu raames analüüsime Emajõe vett
 • Luunja Keskkoolis õppivate  õpilaste elukohad asuvad Tartust kuni Kavastuni. Plaanime võtta Emajõe vee proove vastavalt õpilase elukohale - Kavastust, Luunjast ja Tartust ning võrrelda, kas vastava koha valgala on mõjutanud  jõevees keemiliste ainete sisaldust? Analüüse teostame vee kohvriga.

  Peipsi
  Peipsi Koostöö Keskus

Email again: